ดูดวงเบื้องต้น ตอนที่ 5 คุณภาพดาวในเรือนต่างๆ บ่งบอกความเป็นไปในชีวิต


ในตอนที่ 4 ได้กล่าวถึง คุณภาพดาวบ่งบอกลักษณะบุคคล ทำให้เรารู้จักเจ้าชะตาอย่างคร่าวๆ ว่าเป็นคนอย่างไร

มาถึงในตอนที่ 5 นี้ จะเป็นการพยากรณ์ความเป็นไปในชีวิตของเจ้าชะตา ซึ่งเราจะใช้ตำแหน่งดาวที่สถิตเรือนมาประกอบ


ตอนที่ 5 ต้องอาศัยความรู้พื้นฐาน 2 ส่วน คือ

1. เข้าใจลักษณะของดาวแต่ละดวง เช่น ดาวอาทิตย์ แทน ความทรนง ถือตัว ฯ
2. เข้าใจความหมายของเรือน เช่น เรือนกดุมภะ หมายถึง การใช้จ่าย หรือสภาพคล่อง


ในจักราศีประกอบด้วย 12 เรือน ดังนี้

1. ตนุ
2. กดุมภะ
3. สหัชชะ
4. พันธุ
5. ปุตตะ
6. อริ
7. ปัตนิ
8. มรณะ
9. ศุภะ
10. กัมมะ
11. ลาภะ
12. วินาศ

(ความหมายได้กล่าวไว้ในตอนเดิมๆ หรือ สามารถหาอาจเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นได้ เพราะใจความเดียวกัน)


ดาวลอย คือดาวที่สถิตใน ราศี/เรือน เช่นในภาพด้านล่าง

ภาพประกอบดวง

เรือนกดุมภะ ดาวลอย คือ ราหู หรือ ดาวราหูมาสถิตในเรือนกดุมภะ
เรือนลาภะ ดาวลอย คือ อาทิตย์ หรือ ดาวอาทิตย์มาสถิตเรือนลาภะ
เรือนวินาศ ดาวลอย คือ พุธ และ เสาร์ หรือ ดาวพุธและดาวเสาร์มาสถิตในเรือนวินาศ


เราควรพิจารณาดาว 5 ก่อนเป็นดาวแรก เพราะ ดาวพฤหัสเป็นดาวคุ้มครองเจ้าชะตาไม่ให้ตกไปในทางที่เสื่อม หากมีดาวดวงอื่นๆ เสีย เราจะมองดาวพฤหัสว่าคุ้มโทษได้บ้างไหม
ดาวพฤหัสกุมลัคน์ หรือสถิตเรือนตนุ จะให้คุณกับเจ้าชะตา (อย่าลืมพิจารณาคุณภาพดาว จะให้คุณตามคุณภาพดาว ถ้าดาวพฤหัสมีคุณภาพดาว 0- 40 ก็แย่หน่อย แต่ก็ยังดีกว่าดาวพฤหัสคุณภาพสูงๆ แล้วไปตกอริหรือวินาส ประการหลังนี้ ถือว่าพฤหัสคุณภาพดีแต่ไม่ช่วยลัคนา)

เราจะพิจารณาในเฉพาะเรือนที่มีดาวลอยเท่านั้นก่อน

ตัวอย่างการพยากรณ์ 5.1
จากตัวอย่างกราฟและจักรราศีด้านล่าง

ภาพประกอบดวง

พิจารณาเรือนที่มีดาวลอย

ที่เรือน กดุมภะ มี ราหู สถิตอยู่ (ราหูค้นทรัพย์) มีเท่าไหร่ใช้หมด การพยากรณ์จะใช้ความหมายของดาวมาเป็นกิริยา(แสดงอาการ)ให้กับเรือนที่สถิต
ในที่นี้คือ ราหูมีอาการมัวเมา เรือนกดุมภะ เกี่ยวกับ การใช้จ่าย รวมกันแล้ว มัวเมาในการใช้จ่าย (หลายคนอาจแย้งในใจว่า กดุมภะเป็นแหล่งรายได้ น่าจะมัวเมาในการหาเงิน แต่ในที่นี้อยากให้พิจารณาว่าเป็นสภาพการใช้จ่ายก่อน จ่ายคล่องมากก็หมายถึงมีแหล่งที่ได้เงินดี มีเงินให้ใช้เรื่อยๆ แต่ยังไม่รู้ที่มาของเงินว่าเกิดจากอะไร จากกู้ยืม หรือ มรดก หรือ หาด้วยน้ำพักน้ำแรง หรือ ว่าขโมยเขามา)
ราหูสถิตกดุมภะ มีเท่าไหร่ใช้หมด มาตรวจดาวพฤหัสมีเกณฑ์ระดับ 60.53 ก็พอคุ้มเจ้าชะตาให้รู้จักใช้เงินได้บ้าง สรุปคำพยากรณ์ การที่ดาวราหูลอยอยู่ในเรือนกดุมภะ โดยทั่วไปแล้ว มีเท่าไหร่ใช้หมด แต่เจ้าชะตาคนนี้มีดาวพฤหัสฯ คุ้มครองทำให้รู้จักใช้เงินอยู่บ้าง *หมายเหตุ ราหูในเรือนกดุมภะ อาจไม่ได้หมายถึงขยันใช้เงินอย่างเดียว หากดาวดวงอื่นดีๆ สัมพันธ์กับลัคนา ก้จะขยันหาเงินด้วย

ที่เรือน สหัชชะ มีดาวมฤตยูลอยอยู่ (ในตำราโบราณไม่ปรากฏข้อมูลดาว 0 แต่ในปัจจุบันมีการใช้) เลือกความหมายดาวมฤตยูที่เกี่ยวของกับเรือนสหัชชะ เพื่อนฝูงเป็นคนต่างชาติ มีการเดินไปมาต่างประเทศ ต่างแดน เพื่อนฝูงเป็นคนต่างแดน เป็นคนทันสมัย เราพยากรณ์ไปอย่างกว้างๆ เพราะมันเกิดขึ้นได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างก็ได้

ดาวมฤตยูในความหมายของพลโชตินั้น หมายถึงอาเพศ เรื่องแย่ๆ แต่ในเนื้อหาส่วนนี้จะพูดความหมายในลักษณะทั่วไปที่ใช้่กัน
*ถ้าเป็นแบบโปรแกรมพลโชติ ก็หมายถึงอาเพศในเรือนสหัชชะ เช่น พี่น้องตายจากกัน มีปัญหาทะเลาะกันรุนแรงกับพี่น้อง เพื่อนสหายคดโกง เป็นต้น

ที่เรือนศุภะ มีดาวเกตุ ลอยอยู่ เรือนศุภะมีอาการของดาวเกตุ คือ แก่ แปลก โบราณ เรือนศุภะ คือความสุข ความเจริญรุ่งเรือง (พยากรณ์ไว้ในใจว่าเจ้าชะตาคงจะสบายตอนแก่ ฯลฯ อย่าเพิ่งรีบพยากรณ์ออกไป เพราะมันยังต้องตรวจให้ละเอียดอีก และยังสามารถพยากรณ์ในแนวอื่นได้อีกด้วย เช่น บิดามีอายุมากๆ หรือ ปู่ยาตายายเป็นผู้เลี้ยงดูแลตั้งแต่เด็ก ไปอยู่กับนักบวช เป็นต้น)

ที่เรือนกัมมะ มีดาวลอย 4 ดวง คือ ดาว 2 , 3 , 5 , 6 ให้พิจารณาดาวที่มีคุณภาพสูงสุดก่อนจาก 4 ดวงที่ลอย นั่นคือ ดาวจันทร์มีระดับ 119.48 ดาวทีเหลืออีก 3 ดวงก็สูงกว่า 58 เล็กน้อย ไม่เด่นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับดาวจันทร์ แต่ก็มีอิทธิพลเพราะดาวทั้ง 3 ก็ยังทรงคุณภาพดีอยู่ พยากรณ์ในใจ ว่า การงานจะเกี่ยวข้องกับงานบริการ ซึ่งเด่นเลยทีเดียว(ตามคุณภาพดาวจันทร์) หากพบว่ามีดาวเด่นๆ 2 ดวง ก็พยากรณ์ผสมผสานดาวทั้ง 2 ดวง

ที่เรือนลาภะ มีดาวอาทิตย์ลอยอยู่ ซึ่งมีคุณภาพ 63 เรือนลาภะคือความสำเร็จ อุดมสมบูรณ์ พยากรณ์ไว้ในใจว่า ความสำเร็จความเพียบพร้อมมีอยู่ที่ระดับสูงกว่าธรรมดาเล็กน้อย (63-58= 5 )

ที่เรือนวินาศ มีดาว 4 และ ดาว 7 ลอยอยู่ เรือนวินาศเป็นเรือนทุสถานดาวอะไรตกเรือนนี้ ลักษณะของดาวดวงนั้นแผ่วบาง พยากรณ์ ดาว 4 และ ดาว 7 ไปในทางแผ่นบาง พยากรณ์ไว้ในใจว่า ขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ, พูดก่อนคิด (ดาว 4 ไหวพริบ ดาว 7 การคิดพิจารณา) หรืออาจกลายเ็ป็นคนพูดน้อย เป็นต้น

ในตอนนี้ เราอ่านดาวลอยครบทุกเรือนแล้ว สรุปความเป็นไปของเจ้าชะตาเฉพาะในส่วนที่เรือนมีดาวลอย ดังนี้

กดุมภะ (การเงิน การใช้จ่าย) ไม่ถึงกับสุรุ่ยสุร่าย แต่ก็มือเติบ ได้มาก็ใช้เสียเป็นส่วนใหญ่
สหัชชะ (เพื่อนฝูง การเดินทาง) เพื่อนฝูงเป็นคนทันสมัย เป็นคนต่างชาติ มีการเดินทางไปต่างประเทศ หรือต่างแดนเกิดไกลๆ* แต่พยากรณ์แบบนี้ มันดูคุมเคลือและปกติ ไม่ควรทายดีกว่า หากใช้ ความหมายดาวมฤตยูคืออาเพศ ก็พยากรณ์ พี่น้องตายจากกัน มีปัญหาทะเลาะกันรุนแรงกับพี่น้อง เพื่อนสหายคดโกง เป็นต้น
ศุภะ (ความเจริญรุ่งเรือง การได้รับการดูแลรักษา) บิดามารดาไม่ได้เลี้ยงดู แต่ไปอาศัยกับปู่ยาตายายแทน (ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ ผู้พยากรณ์อาจยังไม่พูดถึงจะดีกว่า) *
กัมมะ (การงาน การกระทำ) ทำงานบริการต่างๆ (ดาว 2 เด่นจนเห็นได้ชัดในเรื่องกัมมะ)
ลาภะ (ความสำเร็จ ความอุดมบูรณ์) มีพอประมาณสูงกว่าคนธรรมดาสามัญเล็กน้อย
วินาศ (ความเสื่อมสลาย แผ่วบาง ห่างไกล) ดาว 7 และ ดาว 4 ลอยอยู่ในเรือนวินาศ ทำให้ดาว 7 และ 4 เสียไปในทางวินาศ (ตัวเลขคุณภาพดาวต่ำๆ ก็เพราะว่ามาตกอยู่ในภพวินาศด้วย เมื่อเห็นตัวเลขคุณภาพดาวจะพยากรณ์ไม่ได้ว่าเสียอย่างไร จนกว่าจะเห็นว่าดาวสถิตเรือนไหน ถึงจะพยากรณ์ไปตามเรือนที่ตกนั้นได้) ขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,พูดก่อนคิด หรือเป็นคนพูดน้อย


*ดาว 9 (เกตุ) ความหมายค่อนข้างกว้าง การตีความให้แคบลงทำได้ยาก และถ้าไม่ถนัดก็ไม่ควรหยิบเอามาพยากรณ์

การพยากรณ์ข้างต้น อย่าเพิ่งพยากรณ์ออกไป ให้ตรวจสอบลงอีกรอบด้วยวิธีที่จะกล่าวในตอนที่ 6 คือ พิจารณาดูดาวเจ้าเรือนว่าไปตกภพอะไร เพื่อขยายความหมายในเรื่องนั้นๆ

ในตอนที่ 6 จะกล่าวถึงวิธีการพยากรณ์เรือนที่ไม่มีดาวลอย ซึ่งส่วนนี้สำคัญมากในการตรวจสอบดวงชะตาทั้งหมด 12 เรือน

ให้ผู้อ่านลองฝึกอ่านดาวลอยว่ามีความหมายอย่างไร (อย่าลืมพิจารณาคุณภาพดาวลอยประกอบด้วย เช่น เรือนปัตนิ มีดาว 3 ลอยอยู่ ดาว 3 มีคุณภาพที่ระดับ 16 (น้อยเหลือเกิน) เราก็พิจารณาลักษณะคู่ครองมีลักษณะ
ไม่ขยัน หรือไม่ก็ เป็นคนขี้ขลาดเป็นต้น)
กิริยาของดาวต่าง

ดาว 1 ทรนง หยิ่ง เป็นผู้นำ รักเกียรติ์
ดาว 2 โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อ เอาใจใส่ บริการ
ดาว 3 ขยัน กล้า โมโห
ดาว 4 ช่างคิด ช่างพูด
ดาว 5 ลักษณะผู้ใหญ่ ไตร่ตรอง รอบคอบ
ดาว 6 สนุกสนาน รื่นเริง
ดาว 7 คิดมาก เอาจริงเอาจัง เพียรพยายาม
ดาว 8 มัวเมา
ดาว 9 แหวกแนว แปลกๆ เก่าแก่
ดาว 0 ทันสมัย (อ้างอิงจากตำราใหม่ๆ) หรือ อาเพศทำให้เกิดเรื่องแย่ๆ