ดูดวงเบื้องต้น ตอนที่ 4 เริ่มหัดอ่านดาว คุณภาพดาว (พื้นชะตา) บ่งบอกอะไร


นักโหราศาสตร์หลายๆ ท่านนำหลายๆ อย่างมาประกอบการพิจารณาในการพยากรณ์ เช่น ดาวเจ้าเรือนสถิตเรือนไหน ดาวดวงไหนเสีย ดาวเป็นเจ้าเรือนอะไร มีดาวอะไรเล็ง มันให้คุณให้โทษ มีดาวอะไรคุ้มโทษ บางท่านใช้ทักษาร่วมด้วย ใช้นวางค์จักร์อีก ฯลฯ มากมาย ผู้เริ่มศึกษาก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อน จะต้องศึกษาทั้งหมดเลยหรือป่าวถึงจะสามารถพยากรณ์ได้ ในตอนที่ 4 นี้จะเป็นการอธิบายจุดเริ่มต้นที่ควรศึกษาวิชาโหราศาสตร์ จุดแรกที่ต้องศึกษาก่อนคือ คุณภาพดาวในพื้นชะตา (จดจ่อไปที่ดาวอาทิตย์ ดาวจันทร์ ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัสฯ ดาวศุกร์ ดาวเสาร์) ยังไม่ต้องสนใจว่าเป็นเจ้าเรือนอะไร หรือไปสถิตเรือนไหนทั้งนั้น

เราใช้คุณภาพดาวพวกนี้เพียงอย่างเดียวก็สามารถนำมาพยากรณ์คนได้ (แต่ก็มีขอบเขตในการพยากรณ์ หรือลงลึกได้ไม่มาก)

คุณภาพดาวแต่ละดวง จะต้องอาศัยหลักโหราศาสตร์มาประเมินคุณภาพดาวออกมา เช่น ดาวสถิตอยู่ราศีที่เป็นเกษตร ได้ตำแหน่งมาตรฐานอะไร,ดาวเป็นอุจหรือไม่,ดาวเคลื่อนที่ผิดปกติแบบไหน, ดาวไปอยู่ในเรือนมิตรหรือศัตรู, ดาวอับแสงเพราะดวงอาทิตย์หรือไม่ (ดาวดับ) ดาวไปสถิตร่วมกับดาวคู่ศัตรหรือคู่มิตร,การส่งอิทธิพลถึงกันในแต่ละดวงดาว เป็นต้น (โปรแกรมพยากรณ์ชะตาชีวิตพลโชติ ได้คำนวนคุณภาพดาวไว้แล้ว และ ลงรายละเอียดไปถึง ดาวสถิตเรือนอะไร ระดับที่ดาวแต่ละดวงได้รับอิทธิพลแก่กัน [กุม เล็ง โยค ตรีโกณฑ์ เกณฑ์พิเศษ])

เข้าเรื่องกันต่อ

ดาวทั้งหมด 9 ดวง แต่เราจะใช้ 7 ดวงในการพิจารณา (ดาว 8 ราหู ดาว 9 เกตุ จะยังไม่นำมาใช้ในส่วนนี้ แต่จะนำไปใช้ในส่วนของเรือนชะตา 12 ภพ) มองดาว 7 ดวงก็พอจะรู้นิสัยใจคอของเจ้าชะตาได้ละเอียดเลยทีเดียว (การพยากรณ์แบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรีก ซึ่งสมัยนั้น ระบบลัคนายังไม่มีใช้)

ดาวทั้ง 7 ดวง หากมีคุณภาพเกิน 58 ทุกดวงจัดว่าเป็นดวงชะตาที่ดี
ถ้ามีเสียสัก 1 ดวง หรือ 2 ดวง ก็ต้องวิเคราะห์เป็นรายๆ ไปว่าเสียอย่างไร เสียมากไหม

ดาวที่มีคุณภาพต่ำกว่า 58 ก็จัดว่าเป็นดาวเสีย ถ้ามีคุณภาพแค่ 5 ก็จัดว่าเป็นดาวที่เสียมากๆ ถ้าอยู่ที่ระดับ 54 ก็จัดเสียเล็กน้อย เสียมากเสียน้อยก็พิจารณาจากตัวเลข

สัญลักษณ์ตัวเลข

1 แทน ดาวอาทิตย์
2 แทน ดาวจันทร์
3 แทน ดาวอังคาร
4 แทน ดาวพุธ
5 แทน ดาวพฤหัสฯ
6 แทน ดาวศุกร์
7 แทน ดาวเสาร์
8 แทน ดาวราหู
9 แทน ดาวเกตุ

ใช้ตัวเลขอารบิค หรือ ไทยก็ได้อธิบายธรรมชาติของดาวอย่างคร่าวๆ

ดาว 1 จะเป็นเรื่องความทรนง ผู้นำ ความองอาจ สง่าผ่าเผย (ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องมีลักษณะนี้ทั้งหมด)
ดาว 2 เป็นเรื่องของความโอบอ้อมอารี กิริยาท่าทาง ความใส่ใจผู้อื่นๆ เป็นเรื่องของจิตใจ หากดาว 2 เด่น ลักษณะดังกล่าวก็จะเด่นตามไปด้วยโดยเฉพาะดวงชะตาที่เป็นหญิงจะเป็นผู้หญิง ที่มีเสน่ห์แม้จะไม่สวยก็ตาม
ดาว 3 จะเป็นเรื่องความกล้าหาญ ขยัน (ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องมีลักษณะนี้ทั้งหมด เช่น ดาว 3 เสีย อาจจะขยัน แต่ขี้ขลาด ไม่จำเป็นต้องขี้เกลียดและขี้ขลาดด้วย)
ดาว 4 เป็นเรื่องมนุษยสัมพันธ์ ไหวพริบ ความฉลาด
ดาว 5 เป็นเรื่องของคุณธรรม ความคิดที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
ดาว 6 จะเป็นเรื่องของความเพ้อฝัน ความรื่นเริงบันเทิงใจ ความสวยงาม เรื่องโลกีย์
ดาว 7 เป็นเรื่องความเอาจริงเอาจัง ความคิดมาก ความเคร่งเครียด กดดัน ความทุกข์โศก

ความหมายของแต่ละดวงดาว สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ ซึ่งมีมากกว่าที่เขียนไว้ ซึ่งที่เขียนไว้เพียงพอและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น (มากๆ แล้วจะงงแล้วเกิดความย่อท้อขึ้นเสียก่อน)

ในส่วนด้านล่างนี้ไม่ต้องจำ ถ้าเข้าใจธรรมชาติของดาวก็สามารถวิเคราะห์ดาวต่างๆ มาร่วมกันได้

(ดาว 2 , 6, 4) เสีย มักไม่ค่อยมีใครคบ ขาดเสน่ห์
(ดาว 3 , 1 , 5) เสีย มักเป็นขโมย
(ดาว 1 ดาว 3) เด่น มัก กล้าหาญ ดูดาวพฤหัส อาจดูดาว 4 ร่วมด้วยก็ได้ จะเป็นตัวบอกทิศทางว่า กล้าหาญไปทางดีหรือทางเสีย
ดาว 2 กับ (ดาว 6 หรือ ดาว 4) เด่น มักเป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักของคนหมู่มาก
(ดาว 1, 4) เด่น มักเป็นผู้มีปัญญาอยู่หัวแถว
(ดาว 4 ,5) เด่น มักเป็นนักปราชญ์
(ดาว 4 ,5,1) เด่น เป็นนักปราชญ์ผู้น่ายกย่อง
(ดาว 7 , 1) เด่น เป็นนักวิชาการตัวยง (อาจดูดาว 5 ร่วมอีกดวงด้วยก็ได้)
ดาว 1 เสียไม่มาก แต่ (ดาว 4, 5) เด่น เป็นปราชญ์อ่อนน้อมถ่อมตน
ดาว 1 เด่นมากๆ (ดาว 4,5) เด่น เป็นปราชญ์ทรนง
(ดาว 6, 7) เด่น เป็นผู้จริงจังต่อโลกีย์วิสัย (ใส่ใจในเรื่องความสุขทางโลก) อาจดูดาว 3 ร่วมด้วยอีกดวงก็ได้ถ้า ดาว 3 เด่นก็เพิ่มความขยันหรือความกล้าในเรื่องนี้อีก
(ดาว 7, 3) เสีย เป็นผู้ไม่ขวนขวาย แต่ ถ้า ดาว 5 เด่น มักออกบวช
(ดาว 3, 2) เด่น ถ้าเป็นชาย จะขยันหาเมีย
(ดาว 4, 5) เสีย มักขาดคุณธรรม
(ดาว 1, 5) เสีย แต่ ดาว 6 เด่น แสวงหารูป รส กลิ่น เสียง ประพฤติตนผิดทำนองคลองธรรม
(ดาว 4 ,7) เสีย มักเป็นคนเก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร
(ดาว 3 ดาว 7) เด่น มักเป็นผู้ขยันทำงาน เอาจริงเอาจัง
ฯลฯ

ส่วนใหญ่พิจรณาดาวไม่เกิน 3 ดวงมาประกอบออกมา แต่ถ้าเริ่มต้นศึกษาก็เอาทีละดวงก่อน


ตัวอย่าง 4.1

เป็นคำถามว่า คุณจะคบใคร? ระหว่าง ดวงชะตา ก และ ดวงชะตา ข

ภาพประกอบดูดวง1

ภาพประกอบดูดวง2มาถึงจุดนี้ ผู้อ่านลองเปิดโปรแกรมพยากรณ์ชะตาชีวิตพลโชติฯ ขึ้นมา แล้วลองวิเคราะห์บุคคลต่างๆ ดูว่าเป็นอย่างไร โดยอาศัยแค่คุณภาพดาวเท่านั้น ไปเมนู หน้าหลัก->คุณภาพดาว ดูกราฟในส่วนที่เป็นสีน้ำตาล (พื้นชะตา) จะเห็นคุณภาพดาวทุกดวง