ดูดวงเบื้องต้น ตอนที่ 6 คุณภาพดาวในเรือนต่างๆ บ่งบอกความเป็นไปในชีวิต (ภาค2)


ในตอนที่แล้ว เป็นการพิจารณาดาวลอยในเรือนต่างๆ ในจักรราศี ในตอนนี้จะกล่าวเรือนต่างๆ ที่ไม่มีดาวลอย
เรือนต่างๆ ที่ไม่มีดาวลอย หรือ ไม่มีดาวสถิต เราจะไปพิจารณาดาวเจ้าเรือนว่าไปสถิตภพอะไร ซึ่งจริงๆ แล้วการพิจารณาดาวเจ้าเรือนไปสถิตเรือนอะไร เป็นหลักใหญ่สำคัญในการพยากรณ์พื้นชะตาความเป็นไปในชีวิต ซึ่งจะพิจารณาทั้ง 12 เรือนเลย และ พิจารณาดาวลอยเป็นตัวเสริมคำพยากรณ์ซึ่งจะเป็นตัวช่วยชี้เฉพาะเจาะจงลงรายละเอียดในเรื่องของเรือนที่สถิต


ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีก่อนคือ 2 ส่วนคือ

1. ทราบความหมายดาวเจ้าเรือนต่างๆ เช่น ดาวเจ้าเรือนกดุมภะ หมายถึงการใช้จ่าย , ดาวเจ้าเรือนตนุ หมายถึง ตัวตนเจ้าชะตา
2. ทราบความหมายเรือนต่างๆ เช่น เรือนศุภะ รุ่งเรือง มีความสุข , เรือนปุตตะ หมายถึง หลงรัก สนุกสนานบันเทิง


* ข้อ 1 และ 2 ใจความเดียวกันแต่ เน้น ข้อ 1เป็นคำนาม ส่วน ข้อ 2 เป็นอาการ
ความรู้พื้นฐานดังกล่าว สามารถหาอ่านได้ตามแหล่งข้อมูลโหราศาสตร์ทั่วไป ซึ่งมีใจความเดียวกัน

การพิจารณาดาวเจ้าเรือนไปสถิตเรือนใดนั้น เราจะใช้ ดาวเจ้าเรือนเป็นนาม ส่วนเรือนชะตาที่ดาวไปสถิตเป็นกิริยา/ขยายนาม เช่น
ดาวเจ้าเรือนปัตนิไปสถิตเรือน ศุภะ
ดาวเจ้าเรือนปัตนิ ในส่วนที่เป็นนามคือ คู่ครอง หุ้นส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เรือนศุภะ ในส่วนที่เป็นกิริยาหรือคำขยายนาม รุ่งเรือง คุ้มครอง มีความสุข
เมื่อนำมาเรียบเรียงเป็นคำพยากรณ์ ก็ได้ใจความว่า คู่ครองอยู่กันอย่างมีความสุข หุ้นส่วนการลงทุนเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น


มาพิจารณาจากตัวอย่างเดิมในตอนที่ 5

ภาพประกอบดวง

พิจารณาตั้งแต่เรือนแรก ถึงเรือนที่ 12

ตนุ ดาวเจ้าเรือนตนุ (ดาว 1) ไปสถิตเรือนลาภะ
พยากรณ์ เจ้าชะตาเป็นผู้ใฝ่หาโชคลาภความสำเร็จ

กดุภะ ดาวเจ้าเรือนกดุภะ (ดาว 4) ไปสถิตเรือนวินาศ
พยากรณ์ เรื่องเงินทองเจ้าชะตาไม่มีเงินติด (อาจมีอยู่ในรูปเงินฝาก ทรัพย์สินเงินทอง เงินเก็บ หรือ อีกความหมายหนึ่งคือ เบาบาง การเงินเบาบาง)
เรือนกดุมภะ ดาวลอย คือ 8 คำพยากรณ์ครั้งที่แล้ว คือ ไม่ถึงกับสุรุ่ยสุร่าย แต่ก็มือเติบ ได้มาก็ใช้เสียเป็นส่วนใหญ่
พิจารณาทั้ง 2 อย่างผสมผสาน เจ้าชะตามีเรื่องใช้จ่ายมากเป็นส่วนใหญ่ หรืออาจจะใช้เงินเก่ง เงินทองจึงมีไม่เหลือไม่มาก
(โปรดสังเกตุ ในกรณีที่เรือนที่เราพิจารณามีดาวลอย เราจะใช้ดาวลอยมาผสมผสานในการพยากรณ์ด้วย )

สหัชชะ ดาวเจ้าเรือนสหัชชะ (ดาว 6) ไปสถิตเรือนกัมมะ
พยากรณ์ เพื่อนฝูง หรือ พี่น้อง มีการร่วมกันทำงาน (ทำงานเป็นทีม)
เรือนสหัชชะ ดาวลอย คือ 0 คำพยากรณ์ครั้งที่แล้ว เพื่อนฝูงเป็นคนทันสมัย เป็นคนต่างชาติ มีการเดินทางไปต่างประเทศ หรือต่างแดนเกิดไกลๆ* หรือ มิตรสหายทรยศในความหมาย ดาวมฤตยู (อาเพศ เรื่องแย่ๆ)
พิจารณาทั้ง 2 อย่างผสมผสานกัน (ความหมายยังคงกว้างอยู่ไม่สามารถชี้เฉพาะลงได้ ควรเลี่ยงที่จะทำนายในเรื่องนี้)

พันธุ ดาวเจ้าเรือนพันธุ(ดาว 3)ไปสถิตเรือนกัมมะ
พยากรณ์ ญาติมาช่วยทำงาน หรือ การทำงานอยู่กันในครอบครัว การพยากรณ์ซื่อๆ ตรง ๆ แบบนี้ดูแปลก หากมองในเรืองนามธรรมแล้วก็จะพยากรณ์ว่าสามารถสร้างครอบครัวที่ดีมั่นคงขึ้นมาได้

ปุตตะ ดาวเจ้าเรือนปุตตะ(ดาว 5) ไปสถิตเรือนกัมมะ
พยากรณ์ บุตร/คนรัก อยู่ในที่ทำงาน (อาจเจอคนรักในที่นี้ มีบุตรมาช่วยทำงานสืบสานธุรกิจ) หรือ พยากรณ์อีกแนวทาง คือ ได้ทำงานที่ตนรัก และมีความสุขในการทำงาน

อริ ดาวเจ้าเรือนอริ (ดาว7) ไปสถิตเรือนวินาศ
พยากรณ์ อุปสรรคในชีวิตเบาบาง / เจออุปสรรคแล้วหนีได้ง่ายๆ ดาวเจ้าเรือนอริตกวินาสนับว่าเป็นเรื่องที่ดีหากไม่มีดาวดวงอื่นรวมด้วย แต่ดวงนี้ ดาว4จะเจอปัญหาหนักเพราะตกวินาสด้วยเจอเจ้าเรือนอริด้วย คุณภาพดาว4 จึงลดลงมา

ปัตนิ ดาวเจ้ารือนปัตนิ(ดาว 7) ไปสถิตเรือนวินาศ
พยากรณ์ ปราศจากคู่ครอง/อยู่ด้วยกันได้ไม่นาน หรือมีคู่ครองแล้วไปอยู่ในต่างแดน

มรณะ ดาวเจ้าเรือนมรณะ (ดาว 5) ไปสถิตเรือนกัมมะ
พยากรณ์ การงานอาชีพที่ทำเสื่อมสลายไปไม่ยั่งยืน (ต้องตรวจคุณภาพเรือนกัมมะด้วย เผื่อมีดาวดวงอื่นหนุนอยู่ มองคร่าวๆ เห็นดาว 5 คุ้มอยู่ ไม่น่าจะเลวร้าย
เปิดโปรแกรมพยากรณ์พลโชติ มองดูที่คุณภาพเรือนชะตากัมมะมี 86.92 เมื่อทราบดังนี้แล้ว อย่าพยากรณ์ไปว่าอาชีพไม่ยั่งยืน )


ศุภะ ดาวเจ้าเรือนศุภะ (ดาว 3) ไปสถิตเรือนกัมมะ
พยากรณ์ ความเจริญรุ่งเรืองมีอยู่ในอาชีพการทำงาน/การทำอะไรรุ่งเรืองดี
เรือนศุภะ ดาวลอย คือ 9 คำพยากรณ์ครั้งที่แล้ว บิดามารดาไม่ได้เลี้ยงดู แต่ไปอาศัยกับปู่ยาตายายแทน (ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ ผู้พยากรณ์อาจไม่พูดถึงเลยจะดีกว่า)
พิจารณาทั้ง 2 อย่างผสมผสานกัน ความเจริญรุ่งเรืองที่ได้มาสืบทอดมาจากคนเฒ่าคนแก่ หรือ ความเจริญรุ่งเรืองไม่คงที่ (ดาว 9 ไหลไปเวียนมา)

กัมมะ ดาวเจ้าเรือนกัมมะ(ดาว 6) ไปสถิตเรือนกัมมะ
พยากรณ์ การงานอาชีพของเจ้าชะตามั่นคง
เรือนกัมมะมีดาวลอย 4 ดวง คำพยากรณ์ครั้งที่แล้ว การงานจะเกี่ยวข้องกับงานบริการ (ดาว 2 เด่นที่สุดในบรรดา 4 ดวง)


ลาภะ ดาวเจ้าเรือนลาภะ(ดาว 4 ) ไปสถิตเรือนวินาศ
พยากรณ์ ผลแห่งความสำเร็จมักถูกกระทำให้เบาบาง (มีหลายนัยความหมาย เช่น ได้มานำเอาไปลงทุนต่อ,ได้มาฝากเงินเอาไว้เหลือเก็บเงินสดไว้ใช้นิดหน่อย, ได้มาให้คู่ครองเก็บเป็นส่วนใหญ่)
แต่รวมๆ แล้ว เจ้าชะตาไม่ได้ใช้ผลแห่งความสำเร็จ/ความอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นัก
เรือนลาภะมีดาวลอย คือดาว 1 คำพยากรณ์ครั้งที่แล้ว (ความสำเร็จ ความอุดมบูรณ์) มีพอประมาณสูงกว่าคนธรรมดาสามัญเล็กน้อย ไม่ขาดแคลน
พิจารณาทั้ง 2 อย่างผสมผสานกัน ผลแห่งความสำเร็จมีพอสมควร แต่ได้มาก็ต้องถูกใช้จนเหลือเล็กน้อย (ผลแห่งความสำเร็จ คือ กำไร หรือผลที่ได้จากการกระทำการงานใดๆ )

วินาศ ดาวเจ้าเรือนวินาศ(ดาว 2) ไปสถิตเรือนกัมมะ
พยากรณ์ ความเบาบาง/วินาศมีอยู่ในอาชีพการทำงาน (หลายท่านกำลังคิดว่า อาชีพการงานไม่ดี )
เรือนวินาศ มีดาวลอย 2 ดวง คือ 4 และ 7 คำพยากรณ์ครั้งที่แล้ว ขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ, พูดก่อนคิด (ดาว 4 ไหวพริบ ดาว 7 การคิดพิจารณา)
พิจารณาทั้ง 2 อย่างผสมกัน เจ้าชะตาขาดการไตร่ตรองจึงทำให้การงานมีความบกพร่องได้ผลไม่เต็มที่


สรุปคำพยากรณ์

เมื่อสังเกตุให้ดี จะพบว่า ดวงชะตาดวงนี้ชัดเจนในเรื่องของการงานและรายได้ เห็นได้จากการกล่าวซ้ำๆ จากคำพยากรณ์ด้านบน เจ้าชะตาสืบทอดอาชีพการงาน
ตามรอยบิดามารดาหรือบรรพบุรุษ มีความมั่นคง เจ้าชะตาขาดความรอบคอบและพรสวรรค์ในการประกอบอาชีพ จึงมีรายได้ไม่มาก หรือ ได้มากแต่นิสัยส่วนตัวเป็นคนใช้เงินเก่งแทบจะไม่เหลือเก็บ หรือ ให้คนอื่นเก็บเงินแทนในตอนที่ 6 นี้ให้ผู้อ่านหมั่นฝึกอ่านดาวเจ้าเรือนไปสถิตเรือนต่างๆ อย่าท่องจำ แต่ขอให้เข้าใจความหมายของเรือนและดาวเจ้าเรือนแล้วมาผสมผสานกันและพยากรณ์ออกมาในตอนต่อไป คือ ตอนที่ 7 จะเป็นการใช้โปรแกรมพลโชติฯ ในการพยากรณ์ชะตาชีวิตภาคพื้นชะตา

เนื้อหาข้อมูลที่ควรรู้

ดาวเจ้าเรือนทุสถาน (อริ มรณะ วินาศ) ไปสถิตเรือนใด เรือนนั้นเสียหาย เช่น

ดาวเจ้าเรือนอริสถิตภพตนุ ความเป็นอริไปรังควาญเรือนตนุ ปัญหา/อุปสรรค/โรคภัย/ความบกพร่อง เกิดขึ้นกับเจ้าชะตา เช่น พิการ/มีโรคประจำตัวมาแต่กำเนิด/มีปัญหามากมาย/ (ตรวจดูดาวอื่นที่เกี่ยวข้องว่าพอจะคุ้มโทษได้บางไหม
เช่น ดาว 5 สถิตร่วม ดาวเจ้าเรือนที่เป็นมงคลสถิตร่วมหลายดวง เหตุเหล่านี้ก็พอช่วยให้ความร้ายของดาวอริลดทอนลงไป)

ดาวเจ้าเรือนมรณะสถิตภพกดุมภะ ความเสื่อมสลาย ความไม่ยั่งยืนมาทำลายภพกดุภะ เงินทองรายได้เกิดปัญหามีแล้วถูกทำลายหรือสลายไปด้วยเหตุใดก็ได้ ลงทุนอะไรก็มักขาดทุนได้ง่าย
ฯลฯ

ในตอนที่ 6 นี้ ผู้ศึกษาจะเห็นคำพยากรณ์ซึ่งมีหลายคำพยากรณ์ และไม่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงได้ เพราะความหมายดาว/ตำแหน่งดาวที่สถิต มันมีหลายความหมาย เราจึงต้องพยากรณ์ออกไปกว้างๆ หาก
เรารู้จักเจ้าชะตามาบ้างก็สามารถชี้เฉพาะเจาะจงว่าดาวแต่ละดวงสื่อถึงเรื่องอะไร การพยากรณ์ชะตาจรหรืออนาคตจะให้ความแม่นยำสูง