แจ้งการโอนเงิน
ข้อมูลการชำระเงิน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ* ใส่ตัวเลขเรียงติดกัน เช่น 08xxxxxxx
E-mail
ธนาคารที่โอน *
วันที่โอน *
เวลาโอน *
ยอดเงิน (บาท) * (ทางร้านจะทราบจำนวดชุดที่สั่งซื้อจากยอดโอนเงิน)
วิธีการรับรหัสลงทะเบียน *
โปรแกรมที่สั่งซื้อ พลโชติรุ่น A (450 บาท) บนเครื่องคอมพิวเตอร์
พลโชติรุ่น B (200 บาท) ระบบ Android (โทรศัพท์ / แทบเล็ต)
พลโชติรุ่น C เกษตรเรือนเดียว-อ.พลูหลวงฯ (220 บาท) ระบบ Android (โทรศัพท์ / แทบเล็ต)
พลโชติรุ่น D ชันษาจร-อ.อรุณฯ (250 บาท) ระบบ Android (โทรศัพท์ / แทบเล็ต)
พลโชติรุ่น E 7 ตัว9ฐาน (150 บาท) ระบบ Android (โทรศัพท์ / แทบเล็ต)
ข้อมูลอื่นที่ต้องการบอกทาง Web ทราบ
หมายเหตุ * เป็นข้อมูลที่ต้องระบุ