การกำหนดมาตรฐานดาวให้ 1 ราศีมีเกษตร 2 ดวง

Posted by:

 

การกำหนดค่า “มาตรฐานดาว”

เป็นการกำหนดให้ 1 ราศี มีตำแหน่งดาวมาตรฐานได้ 2 ดวง เช่น  กำหนด ดาว 8 และ 9 เป็นเกษตรราศีเมถุน  เป็นต้น

ตัวอย่างการกำหนดค่า

คำอธิบาย
เมื่อต้องการใช้งานส่วนนี้ให้ คลิ้กเลือก “เปิดการใช้งาน” เมื่ดเปิดการใช้งาน โปรแกรมพลโชติฯ จะนำข้อมูลที่ำกำหนดตำแน่งส่วนนี้มาใช้ร่วมกับตำแหน่งมาตรฐานดาวที่ได้ตั้งไว้ใน “ตำแหน่งดาวมาตรฐาน”
 
เกษตร   กำหนดใ้ห้ใส่คู่ดาวในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น ดาว (9,8)  คือกำหนดให้ ดาว9 ให้มีำตำแหน่งเกษตรเหมือนดาว 8  (ซึ่งดาว 8 จะถูกกำหนดราศีไว้แล้วในโปรแกรมพลโชติที่ส่วนการ “ตั้งค่าโปรแกรม” -> มาตรฐานดาว) หากมีมากกว่า 1 คู่ ให้ขั้นด้วยเครื่องหมาย +   เช่น   (9,8)+(2,4)  ซึ่งเป็นการบอกให้โปรแกรมทราบว่า  ดาว 9 มีตำแหน่งเกษตรที่เดียวกันกับดาว 8  , ดาว 2 มีำตำแหน่งเกษตรที่เีดียวกันกับดาว 4  เป็นต้น
 
*สังเกตุ ในตำแหน่งราชาโชค  จะไม่มีคู่ดาว นั่นหมายถึง ไม่มีราศีใดมีมาตฐานดาว 2 ดวง ที่ตำแหน่งราชาโชค แต่โปรแกรมยังคงดึงค่าจากที่กำหนดไว้ในตำแหน่งราชาโชคที่ผู้ใช้ตั้งไว้ใน “ตั้งค่าโปรแกรม” -> “มาตรฐานดาว” (ซึ่งกล่าวสั้นๆ ใช้ค่าปกติ 1 ดวง ต่อ 1 ราศีนั่นเอง)
 
* ในการตั้งค่าในส่วนนี้ โปรแกรมยังคงดึงค่าที่ได้ตั้งไว้ใน  “ตั้งค่าโปรแกรม” -> “มาตรฐานดาว”  มาใช้เหมือนเดิม เพียงแต่ จะเพิ่ม ดาวอีกดวงที่กำหนดไว้ใน Option ส่วนนี้ไปคำนวณในโปรแกรม
 
การกำหนดมาตรฐานดาวขั้นสูงนี้ จะไม่มีผลต่อโปรแกรมพลโชติ ดังต่อไปนี้
1. ในแทบ เครื่องมือ ในส่วนของ วิเคราะห์ลักษณะร่วม จะใช้เพียงตำแหน่งมาตรฐาน 1 ดาวใน 1 ราศีเท่านั้นในการหาจุดร่วมในกลุ่มข้อมูลดวงชะตา
2. ในแทบ พยากรณ์ 1 ในส่วนของ  คู่ครอง การงาน ความรัก เนื่องจากหลักโหราศาสตร์ที่ใช้เป็นคำพยากรณ์ที่ใช้ 1 ราศี มี 1 ดาวมาตรฐานเท่านั้น
3. ในแทบ พยากรณ์ 2 ในส่วนของงานที่สมัครไว้จะได้ไหม? ช่วงนี้จะมีเคราะห์ภัยไหม? ธุรกิจของฉันเป็นอย่างไร? ความรักเป็นอย่างไรขณะนี้? จะมีโชคลาภไหม? คู่สมพงศ์ โชคลาภ/เคราะห์ภัย  เนื่องจากหลักโหราศาสตร์ที่ใช้เป็นคำพยากรณ์ที่ใช้ 1 ราศี มี 1 ดาวมาตรฐานเท่านั้น
* กล่าวโดยสรุปคือ โปรแกรมจะไม่นำดาวที่กำหนดให้เป็นดวงที่ 2 มาใช้ในส่วนที่กล่าวไปข้างต้นในเอง
0
  Related Posts
  • No related posts found.