สูตรคำนวณการสมผุสพระเคราะห์ (ปฎิทิน 100 ปี)

Posted by:

โปรแกรมพลโชติรุ่น A และ B ในปฎิทินดาวแบบไทย การคำนวณตำแหน่งดาวเป็นสูตรปกติไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ  แต่มีการใช้ผลเศษที่ในสูตรนั้นปัดทิ้งในส่วนของ ฟิลิปดา ออกไป  เช่น

สมผุสพระเคราะห์ได้ 235451.36   ถ้าเป็นในสูตรเดิม จะใช้  235451 แต่ในโปรแกรมจะใช้ เศษทศนิยมที่ตัดทิ้งออกแปลงมาเป็น ฟิลิปดา  ทำให้การย้ายราศีของดาวบางดวงไม่ตรงตามที่ปฎิทินดาว 100 ปี หรือโปรแกรมอื่นๆ  ซึ่งจะต่างกันในระดับชั่วโมง (เว้นจันทร์และอาทิตย์ซึ่งค่อนข้างละเอียดแล้ว)

เศษที่นำมาแปลงเป็นฟิลิปดา เป็นจุดที่วิเคราะห์ว่าเป็นการลดความยุ่งยาก/และความยากในการคำนวณด้วยมือในสมัยก่อน แต่สมัยนี้ทำได้ง่าย จึงนำเศษนั้นมาใช้เพื่อความละเอียดลงไปในระดับฟิลิปดา

 

0
  Related Posts
  • No related posts found.