ปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง

Posted by:

ปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง  เป็นตำแหน่งดาวที่ตรงตามปรากฎการณ์ธรรมชาติ ซึ่งจะแบ่งราศีไม่เท่ากัน ทำให้ตำแหน่งดาวที่ได้ จะถูกต้องตามที่ปรากฎบนท้องฟ้า จึงเรียกว่า ปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง

ปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง เป็นวิวัฒนาการของโหราศาสตร์ที่พยายามจะหาตำแหน่งดาวให้ถูกต้องมากที่สุด  มีการใช้ทั่วโลกแต่ยังไม่แพร่หลายมากนัก

โหราราศาสตร์ในยุคโบราณมากๆ ซึ่งยังไม่มีสูตรการคำนวณตำแหน่งดวงดาว เพียงอาศัยการสังเกตดาวบนท้องฟ้าจริงๆ ว่าอยู่ราศีใด  ดังนั้นปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริงก็คือจุดดั่งเดิมนั่นเองไม่ได้เป็นสิ่งที่เพิ่มหรือแต่งเติมขึ้นมาใหม่ “ดาวบนท้องฟ้าอยู่ในราศีใด ในโปรแกรมก็จะบอกราศีนั้น”

 

หมายเหตุเพิ่มเติม

  • ระบบสิบลัคน์ที่ใช้กันมา ไม่ควรตั้งค่าปฏิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง แต่ควรตั้งค่าปฎิทินดาวแบบไทย เนื่องจากเป็นสายที่พัฒนามาจากปฎิทินดาวแบบไทย เพื่อเป็นการรักษาโหราศาสตร์สาย 10 ลัคน์ ให้มีข้อมูลและหลักการที่ชัดเจน 
  • ปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง ไม่ควรพิจารณา นวางค์ /ตรียางค์จักร์ เนื่องจาก ปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริงมีใจความที่สำคัญคือ “แบ่งราศีแต่ละราศีไม่เท่ากัน” ทำให้ นวางค์จักร์/ตรียางค์จักร์ ที่มีการแบ่งช่วงเท่ากันนั้นไม่สามารถนำมาเทียบเคียงใช้ได้ถูกต้องนัก
  • เมื่อตั้งค่าปฏิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง ข้อมูลองศาดาวในโปรแกรม จะถูกเทียบอัตราส่วนให้อยู่ขอบเขต 30 องศาเสมอ เพื่อให้โปรแกรมนำค่าไปใช้ทำตรียางค์จักร์/นวางค์จักร์ ได้ (แต่ตรียางค์/นวางค์จักร์ ที่คำนวณออกมาไม่ควรนำมาใช้ ที่ทำเช่นนั้นเพื่อสะดวกในการพัฒนาโปรแกรม ไม่ต้องตัดทิ้งออกไป และนำไปคำนวณส่วน อื่นๆ )
  • การใช้ปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง ควรใช้ในลักษณะของการอ่านดวงอีแปะ คือ สนใจว่าอยู่ราศีอะไรเท่านั้น ไม่สนใจ ตรียางค์/นวางค์จักร
  • ราศีที่ 13 คนแบกงู   จะถูกจัดรวมไว้กันกับราศีพิจิก เพื่อให้สอดคล้องกันกับระบบโหราศาสตร์ 12 ราศี /12 ภพ ที่ใช้กันมา

 

0
  Related Posts
  • No related posts found.