ผู้ใช้สามารถกำหนดเกษตรให้ราศีกุมภ์ได้ ดังนี้

1. ไปที่ “ตั้งค่าโปรแกรม”  ->  “กำหนดค่าเอง”

2.  เลือก “ตำแหน่งดาวมาตรฐาน”

3.  ทางด้านซ้ายมือ เลือก ตำแหน่ง “เกษตร”

4.  คลิ้กตัวเลขในรูปจักร์ที่ช่องราศีกุมภ์ เลือกกำหนดดาวที่ต้องการ

5. เมื่อกำหนดเกษตรได้เลย อย่าลืมไปตั้งค่าดาวดวงนั้นให้เป็นปะในราศีตรงข้ามด้วย

หมายเหตุ ผู้ใช้สามารถกำหนดดาวเกษตรใ้ห้ราศีอื่นๆ ได้ตามต้องการ