การตั้งค่าขั้นสูง/มาตรฐานดาว

Posted by:

การกำหนดค่า “สัมพันธ์ดาวคู่”

เป็นการกำหนดความเป็นคู่ธาตุ คู่มิตร คู่ศัตรู คู่สมพล ระหว่างดาว 2 ดวง และสามารถกำหนดธาตุประจำราศีแต่ละราศีรวมไปถึังการกำหนดธาตุให้กับดาวตามที่ต้องการ (มีในรุ่นตั้งแต่ A9.6)

ตัวอย่างการกำหนดค่า

คำอธิบาย
เมื่อต้องการใช้งานส่วนนี้ให้ คลิ้กเลือก “เปิดการใช้งาน”
ช่องคู่มิตร   กำหนดใ้ห้ใส่คู่ดาวในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น ดาว (1,5)  คือกำหนดให้ ดาว1และ5 เป็นคู่มิตรกัน หากมีมากกว่า 1 คู่ ให้ขั้นด้วยเครื่องหมาย +  ตามตัวอย่างในภาพ
ซึ่งจะเห็นว่ามีคู่มิตร 4 คู่
 
ช่องคู่ธาตุ ศัตรู สมพล จะเหมือนกับคู่มิตร แตกต่างกันประเภทของความสัมพันธ์
หากไม่ต้องการกำหนดให้มีดาวคู่ธาตุ/มิตร/สมพล หรือ ศัตรู ให้เว้นช่องว่างไว้
 
ธาตุประจำราศี  คือ  กำหนดธาตุประจำราศี เช่น ธาตุไฟเป็นธาตุประจำราศีเมษ เป็นต้น โดยการใส่ข้อมูลให้เริ่มตั้งแต่ ราศีเมษ เป็นตัวแรก ไล่ไปจนถึง ราศีมีน
 
ธาตุประจำดาว  คือ กำหนดธาตุประจำดาว เช่น ธาตุไฟเป็นธาตุประจำดาวอาทิตย์ เป็นต้น  การใส่ข้อมูลจะเริ่มตั้งแต่ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ ราหู  เกตุ เนปจูน พลูโต แบคคัส   ตามลำดับ  สามารถไม่กำหนดธาตุให้ดาวได้ เช่น ไม่กำหนดให้ดาวเกตุเป็นธาตุอะไรเลย ให้ใส่ดังนี้ ไฟ,ดิน,ลม,น้ำ,ดิน,น้ำ,ไฟ,ลม,,ไฟ,ลม,ไฟ,ลม
ให้สังเกตุตำแหน่งที่ 9 (คือดาวเกตุ) จะเป็น ,, นั้นคือ ตำแหน่งที่ 9 ไม่มีธาตุประจำดาว
หรือ  ไฟ,ดิน,ลม,น้ำ,ดิน,น้ำ,ไฟ,ลม,,,,ไฟ,ลม  นั่นคือ ดาว 9 ,10 , 11 ไม่มีธาตุประจำ
*หมายเหตุ  ธาตุประจำราศี และ ธาตุประจำดาว  สามารถใส่นอกเหนือจาก ดิน น้ำ ลม ไฟ ได้ตามต้องการ เพราะ โปรแกรมนำค่ามาแสดงเฉยๆ ไม่ได้นำไปใช้ในคำนวณ
หากมีปัญหาสงสัย ตั้งคำถามได้ที่เวปบอร์ด (ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาิชิกก็สามารถตั้งกระทู้ได้)
0
  Related Posts
  • No related posts found.