ในส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาการใช้งานโปรแกรมและข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมพลโชติฯ อย่างคร่าวๆ

การตั้งค่าโปรแกรมเลื่อนขึ้นบน

หลักการพยากรณ์โดยใช้โปรแกรมพลโชติ (อิงจากหลักโหราศาสตร์ไทยทั่วไป)