วิเคราะห์คุณภาพดาว

Posted by:

การวิเคราะห์คุณภาพดาว โดยหลักเกณฑ์คร่าวๆ ที่ใช้ในโปรแกรม  ให้เริ่มต้นดาวในภาวะปกติที่ระดับ 58 .00

พิจารณาให้เพิ่มคุณภาพดาวโดยกรณีดังต่อไปนี้

1. เกษตร  (ให้ความสำคัญมาก)

2.อุจน์ (ให้ความสำคัญมาก)

3.อุดมเกณฑ์ (ให้ความสำคัญปานกลาง)

4. องค์เกณฑ์ (ให้ความสำคัญปานกลาง)

5.อนุเกษตรทั้งแบบประและแลกเรือน (ให้ความสำคัญมากกว่าข้อ 3 และ ข้อ 4 แต่ น้อยกว่าข้อ 1 และ ข้อ 2 เล็กน้อย)

6. มหาเกษตร (แลกเรือน 3 เรือน)   (ให้ความสำคัญมาก)

7. ดาวพักร์ *

8. ดาวมนท์ *

9. อุจจาวิลาส

10.อุจจาภิมุข

*7,8 ไดู้ถูกกำหนดเป็น Option ตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือกใช้ได้ จะกำหนดให้เป็นการลดคุณภาพก็ได้

 

พิจารณาลดคุณภาพดาวโดยกรณีดังต่อไปนี้

1. ประ

2. นิจ

3. เสริด *

4. ดาวดับ

5. ดาวเข้าใกล้การเป็นดาวดับ (จะลดทอนไปตามองศาที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์)

อื่นๆ

* ดาวเสริด สามารถเลือกปรับ Option ให้เป็นเพิ่มคุณภาพได้

-ตำแหน่งในนวางค์และตรียางค์ ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณา (เพื่อลดความสับสนในการวิเคราะห์คุณภาพดาว)

-ตำแหน่งดาวในระบบทักษาไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาร่วม

 

ค่าที่ใช้ในการเพิ่มและลดคุณภาพดาวปรับปรุงเป็นที่สิ้นสุดใน Version A6

 

 

 

 

อ่านต่อ →
0
Page 3 of 3 123