ปฎิทินดาว

Posted by:

ปฎิทินดาวหรือไดอะรี่โหร ในโปรแกรมพลโชติฯ ในส่วนปฎิทินดาวแบบไทย ใช้สูตรตาม คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยฉบับมาตรฐานสมบูรณ์ของหลวงวิศาลดรุณกร (อั้น สาริกบุตร)   การเขียนโปรแกรมคำนวณนั้น ไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือแปลงวิธีการใดๆ มีเฉพาะ บวก ลบ คูณ หาร ทำไปแบบตรงๆ ตามคัมภีร์

ส่วนดาว เนปจูน พลูโต 2 ดาวนี้ ใช้ปฎิทินดาวทีใช้ในแบบสากล ตัดอายนางศ์ลาหิริ

 

อ่านต่อ →
0

ปัจจัยที่มีผลต่อตำแหน่งลัคนา

Posted by:

ปัญหาที่พบบ่อย คือ ผู้ใช้ผูกดวงแล้วได้ตำแหน่งลัคนาไม่เหมือนกับโปรแกรมอื่น

หากมีการตั้งค่าแบบเดียวกันแล้ว ตำแหน่งลัคนาจะตรงกัน โดยปัจจัยที่มีผลต่อตำแหน่งลัคนา ดังนี้

 • รูปแบบการคำนวณลัคนา ส่วนใหญ่ใช้ อันโตนาที
 • การตัดเวลาท้องถิ่น แนะนำไม่ตัดเวลาท้องถิ่น
 • เวลาพระอาทิตย์ขึ้น แนะนำใช้พระทิตย์ขึ้นจริง
 • ปฎิทินดาว (เลือกใช้ตามต้องการ ว่าใช้แบบไทย หรือ สากล/ลาหิริ)

ให้ตั้งค่าโปรแกรมตามที่ต้องการ ได้ที่เมนูโปรแกรม -> ตั้งค่าการผูกดวง

อย่าลืมสอบลัคนาเสมอ ว่าลัคนาตำแหน่งที่ได้มีคำพยากรณ์พื้นชะตาสอดคล้องกันกับเจ้าชะตา

 

อ่านต่อ →
0

การนับอายุ

Posted by:

การนับอายุในโปรแกรมจะกำหนดให้ 365.2425 วันเป็น 1 ปี 

แต่ในส่วนชองชันษาจร ปีจร เดือนจร (สาย อ.อรุณ ลำเพ็ญ) ที่แสดงอยู่ในจักร์กำเนิด ใช้แบบวรรษา โดย ทุกระยะ 30 องศาของดวงอาทิตย์ในวันจรเทียบกับองศากำเนิดอาทิตย์เดิม จะนับเป็น 1 เดือน และ ทุก 360 องศานับเป็น 1 ปี

(*ชันษาจรมีเฉพาะในรุ่น A และรุ่น D)

รุ่นโปรแกรมที่ใช้การนับอายุดังกล่าวข้างต้น เริ่มใช้ตั้งแต่

โปรแกรมพลโชติรุ่น A10.7 เป็นต้นไป

โปรแกรมพลโชติรุ่น B2.3 เป็นต้นไป (หรือ ติดตั้ง/Update หลังวันที่ 14 พศจิกายน 2557)

โปรแกรมพลโชติรุ่น C1.2  เป็นต้นไป (หรือ ติดตั้ง/Update หลังวันที่ 14 พศจิกายน 2557)

โปรแกรมพลโชติรุ่น D1.2 เป็นต้นไป (หรือ ติดตั้ง/Update หลังวันที่ 14 พศจิกายน 2557)

 

อ่านต่อ →
0

การวิเคราะห์หาดาวพักร์ มนท์ เสริด

Posted by:

ในโปรแกรมพลโชติ จะใช้ตำแหน่งดาวแบบสากลในการตรวจหาว่าดาวเคลื่อนที่แบบใด (พักร์ มนท์ เสริด) ถึงแม้ผู้ใช้จะเลือกปฎิทินดาวแบบไทยก็ตาม

สาเหตุที่ต้องใช้ปฎิทินดาวแบบสากลมาทำการวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบใด (พักร์ มนท์ เสริด) จะอธิบายจากตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง

เจ้าชะตากำเนิด 24 พฤษภาคม 2504 เวลา 21:06 จ.กรุงเทพฯ

พิจารณาที่ดาว 5 (พฤหัส)

ปฎิทินดาวแบบไทย
วันที่ 23 พฤษภาคม 2504 ดาวพฤหัส อยู่ที่ 16 องศา 23 ลิปดา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2504 ดาวพฤหัส อยู่ที่ 16 องศา 21 ลิปดา
ดังนั้น ดาวพฤหัส 5 เดินถอยหลังตามแบบปฎิทินไทย หรือ เรียกว่าดาวพักร์

ปฎิทินดาวแบบสากล ตัดอายศนางค์ลาหิริ (หรือ ปฎิทินดาวแบบ อ.เทพ)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2504 ดาวพฤหัส อยู่ที่ 13 องศา 49 ลิปดา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2504 ดาวพฤหัส อยู่ที่ 13 องศา 50 ลิปดา

ดังนั้น ในวันที่เจ้าชะตากำเนิด ดาวพฤหัสยังคงเดินต่อไปข้างหน้าแต่ช้าลงกว่าปกติ เรียกว่าดาวมนท์ (ดาวพฤหัสเดินถอยหลังจริงวันที่ 26 พฤษภาคม)

สรุป ในที่ 24 พฤษภาคม ...

อ่านต่อ →
0

สูตรลัคนาแบบไหน ให้ตำแหน่งราศีถูกต้องที่สุด

Posted by:

การคำนวณตำแหน่งลัคนาในโปรแกรมพลโชติ มีให้เลือก 4 แบบ

 • อันโตนาที
 • มหานาที 5 ชั้น
 • นักษัตร์
 • มหานาที 5 ชั้นปรับสูตรใหม่

สูตรการคำนวณที่ได้ตำแหน่งราศีถูกต้องที่สุด คือ แบบนักษัตร์ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ละติจูด/ลองติจูดในการคำนวณหาจุดลัคนา หรือเป็นทักษะการหาตำแหน่งลัคนาที่ทันสมัยและแม่นยำที่สุด

การคำนวณตำแหน่งลัคนาแบบอันโตนาทีและมหานาที5ชั้น จะตำแหน่งดวงอาทิตย์เป็นจุดอ้างอิง แล้วเทียบการเคลื่อนที่ไปในแต่ละราศี เรียกว่า อันโตนาที ซึ่งในแต่ละราศีมีจำนวนอันโตนาทีต่างกันไป โดยใช้เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นเป็นจุดเริ่มต้น แล้วเทียบส่วนกับเวลากำเนิด  วิธีแบบอันโตนาทีและมหานาที5ชั้น ยังคงมีความคลาดเคลื่อนของจำนวนอันโตนาทีตามแต่ละราศี ซึ่งหลายตำรามีความต่างกันของจำนวนอันโตนาทีที่ราศีเดียวกัน ซึ่งการพยายามปรับจำนวนอันโตนาทีของแต่ละราศีนี้ก็เพื่อให้ได้ตำแหน่งลัคนาที่ถูกต้องนั่นเอง

ถึงแม้ตำแหน่งลัคนาแบบนักษัตร์จะเป็นตำแหน่งราศีที่ถูกต้อง แต่หากคาบ 2 ราศีแล้ว ก็ต้องสอบดวงชะตา บางคนถือรัศมี 1-2 องศา  บางคนถือเอาที่ 1-6 องศาถึงจัดว่าคาบ 2 ราศี  ไม่ว่าจะใช้รูปแบบการหาลัคนาแบบใด หากทำการสอบลัคนาแล้ว รูปแบบการหาลัคนาก็ไม่ใช่ปัญหาในการพยากรณ์

หมายเหตุ.

 • ลัคนาแบบนักษัตร์ไม่สามารถทำ 10 ลัคน์ได้ เนื่องจากเป็นการอิงจากตำแหน่งละติจูดและลองติจูด ไม่ได้อิงตำแหน่งของดวงอาทิตย์
 • ลัคนาแบบนักษัตร์ ยังคงมีโอกาสอยู่ผิดราศีได้ ควรสอบลัคนาเสมอไม่ว่าจะใช้รูปแบบการหาลัคนาด้วยวิธีใดก็ตาม

 

อ่านต่อ →
0

ปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง

Posted by:

ปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง  เป็นตำแหน่งดาวที่ตรงตามปรากฎการณ์ธรรมชาติ ซึ่งจะแบ่งราศีไม่เท่ากัน ทำให้ตำแหน่งดาวที่ได้ จะถูกต้องตามที่ปรากฎบนท้องฟ้า จึงเรียกว่า ปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง

ปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง เป็นวิวัฒนาการของโหราศาสตร์ที่พยายามจะหาตำแหน่งดาวให้ถูกต้องมากที่สุด  มีการใช้ทั่วโลกแต่ยังไม่แพร่หลายมากนัก

โหราราศาสตร์ในยุคโบราณมากๆ ซึ่งยังไม่มีสูตรการคำนวณตำแหน่งดวงดาว เพียงอาศัยการสังเกตดาวบนท้องฟ้าจริงๆ ว่าอยู่ราศีใด  ดังนั้นปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริงก็คือจุดดั่งเดิมนั่นเองไม่ได้เป็นสิ่งที่เพิ่มหรือแต่งเติมขึ้นมาใหม่ “ดาวบนท้องฟ้าอยู่ในราศีใด ในโปรแกรมก็จะบอกราศีนั้น”

 

หมายเหตุเพิ่มเติม

 • ระบบสิบลัคน์ที่ใช้กันมา ไม่ควรตั้งค่าปฏิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง แต่ควรตั้งค่าปฎิทินดาวแบบไทย เนื่องจากเป็นสายที่พัฒนามาจากปฎิทินดาวแบบไทย เพื่อเป็นการรักษาโหราศาสตร์สาย 10 ลัคน์ ให้มีข้อมูลและหลักการที่ชัดเจน 
 • ปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง ไม่ควรพิจารณา นวางค์ /ตรียางค์จักร์ เนื่องจาก ปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริงมีใจความที่สำคัญคือ “แบ่งราศีแต่ละราศีไม่เท่ากัน” ทำให้ นวางค์จักร์/ตรียางค์จักร์ ที่มีการแบ่งช่วงเท่ากันนั้นไม่สามารถนำมาเทียบเคียงใช้ได้ถูกต้องนัก
 • เมื่อตั้งค่าปฏิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง ข้อมูลองศาดาวในโปรแกรม จะถูกเทียบอัตราส่วนให้อยู่ขอบเขต 30 องศาเสมอ เพื่อให้โปรแกรมนำค่าไปใช้ทำตรียางค์จักร์/นวางค์จักร์ ได้ (แต่ตรียางค์/นวางค์จักร์ ที่คำนวณออกมาไม่ควรนำมาใช้ ที่ทำเช่นนั้นเพื่อสะดวกในการพัฒนาโปรแกรม ไม่ต้องตัดทิ้งออกไป และนำไปคำนวณส่วน อื่นๆ )
 • การใช้ปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง ควรใช้ในลักษณะของการอ่านดวงอีแปะ คือ สนใจว่าอยู่ราศีอะไรเท่านั้น ไม่สนใจ ตรียางค์/นวางค์จักร
 • ราศีที่ 13 คนแบกงู   จะถูกจัดรวมไว้กันกับราศีพิจิก เพื่อให้สอดคล้องกันกับระบบโหราศาสตร์ 12 ราศี /12 ภพ ที่ใช้กันมา

 

อ่านต่อ →
0

สูตรคำนวณการสมผุสพระเคราะห์ (ปฎิทิน 100 ปี)

Posted by:

โปรแกรมพลโชติรุ่น A และ B ในปฎิทินดาวแบบไทย การคำนวณตำแหน่งดาวเป็นสูตรปกติไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ  แต่มีการใช้ผลเศษที่ในสูตรนั้นปัดทิ้งในส่วนของ ฟิลิปดา ออกไป  เช่น

สมผุสพระเคราะห์ได้ 235451.36   ถ้าเป็นในสูตรเดิม จะใช้  235451 แต่ในโปรแกรมจะใช้ เศษทศนิยมที่ตัดทิ้งออกแปลงมาเป็น ฟิลิปดา  ทำให้การย้ายราศีของดาวบางดวงไม่ตรงตามที่ปฎิทินดาว 100 ปี หรือโปรแกรมอื่นๆ  ซึ่งจะต่างกันในระดับชั่วโมง (เว้นจันทร์และอาทิตย์ซึ่งค่อนข้างละเอียดแล้ว)

เศษที่นำมาแปลงเป็นฟิลิปดา เป็นจุดที่วิเคราะห์ว่าเป็นการลดความยุ่งยาก/และความยากในการคำนวณด้วยมือในสมัยก่อน แต่สมัยนี้ทำได้ง่าย จึงนำเศษนั้นมาใช้เพื่อความละเอียดลงไปในระดับฟิลิปดา

 

อ่านต่อ →
0

การกำหนดตำแหน่งเกษตร จะมีผลต่อการคำนวณหาตนุเศษ

Posted by:

การกำหนดเจ้าเรือนราศีกุมภ์ว่าใช้ดาว 8 หรือ ดาว 7 จะมีผลต่อดาวตนุเศษในกรณีที่นับดาวตนุลัคน์อยุ่ในราศีกุมภ์

ถ้าผูกดวงแบบไทยส่วนใหญ่จะนิยมใช้ดาว 8 เป็นเจ้าเรือนราศีกุมภ์ แต่ถ้าดั้งเดิมแรกเลยใช้ดาว 7 (สาเหตุก็เพราะสมัยนั้นยังไม่ใช้ดาว 8 และ 9) แต่ในทุกวันนี้ปรับปรุงมาใช้เกษตรเรือนเดียวในสาย อ.พลูหลวง ใช้ดาว เนปจูน พลูโต แบคคัส ราหู เกตุ เป็นเจ้าเรือนด้วย ในเมื่อเจ้าเรือนเปลี่ยนไปดังนั้นตนุเศษก็ย่อมไม่ตรงตามที่เคยดูมาจากการการตั้งค่าที่เปลี่ยนไป

อ่านต่อ →
0

การกำหนดมาตรฐานดาวให้ 1 ราศีมีเกษตร 2 ดวง

Posted by:

 

การกำหนดค่า “มาตรฐานดาว”

เป็นการกำหนดให้ 1 ราศี มีตำแหน่งดาวมาตรฐานได้ 2 ดวง เช่น  กำหนด ดาว 8 และ 9 เป็นเกษตรราศีเมถุน  เป็นต้น

ตัวอย่างการกำหนดค่า

คำอธิบาย
เมื่อต้องการใช้งานส่วนนี้ให้ คลิ้กเลือก “เปิดการใช้งาน” เมื่ดเปิดการใช้งาน โปรแกรมพลโชติฯ จะนำข้อมูลที่ำกำหนดตำแน่งส่วนนี้มาใช้ร่วมกับตำแหน่งมาตรฐานดาวที่ได้ตั้งไว้ใน “ตำแหน่งดาวมาตรฐาน”
เกษตร   กำหนดใ้ห้ใส่คู่ดาวในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น ดาว (9,8)  คือกำหนดให้ ดาว9 ให้มีำตำแหน่งเกษตรเหมือนดาว 8  (ซึ่งดาว 8 จะถูกกำหนดราศีไว้แล้วในโปรแกรมพลโชติที่ส่วนการ “ตั้งค่าโปรแกรม” -> มาตรฐานดาว) หากมีมากกว่า 1 คู่ ให้ขั้นด้วยเครื่องหมาย +   เช่น   (9,8)+(2,4)  ซึ่งเป็นการบอกให้โปรแกรมทราบว่า  ดาว 9 มีตำแหน่งเกษตรที่เดียวกันกับดาว 8  , ดาว 2 มีำตำแหน่งเกษตรที่เีดียวกันกับดาว 4  เป็นต้น
*สังเกตุ ในตำแหน่งราชาโชค  จะไม่มีคู่ดาว นั่นหมายถึง ไม่มีราศีใดมีมาตฐานดาว 2 ดวง ที่ตำแหน่งราชาโชค แต่โปรแกรมยังคงดึงค่าจากที่กำหนดไว้ในตำแหน่งราชาโชคที่ผู้ใช้ตั้งไว้ใน “ตั้งค่าโปรแกรม” -> “มาตรฐานดาว” (ซึ่งกล่าวสั้นๆ ใช้ค่าปกติ 1 ดวง ต่อ 1 ราศีนั่นเอง)
* ในการตั้งค่าในส่วนนี้ โปรแกรมยังคงดึงค่าที่ได้ตั้งไว้ใน ...
อ่านต่อ →
0

การตั้งค่าทักษา

Posted by:

ระบบทักษาในโปรแกรมพลโชติ มี 2 แบบให้เลือกใช้ คือ คู่ธาตุและคู่สมพล (ปกติจะนิยมใช้คู่ธาตุ)

คู่ธาตุ/คู่สมพล

การกำหนดจะใช้คู่ธาตุ หรือ คู่สมพล สามารถกำหนดได้จากที่หน้าหลัก ตรงส่วนที่แสดงทักษาได้เลย

การนับวันใหม่/การเลือกใช้ดาวสำหรับผู้เกิดวันพุธกลางคืน (มีเฉพาะในรุ่น A9.9)

ไปที่เมนู “ตั้งค่าโปรแกรม” -> “ทักษา”

เลือกรูปแบบตามที่ต้องการ แล้วปิดหน้าต่างการตั้งค่า

 

อ่านต่อ →
0
Page 1 of 3 123