การผูกดวงผู้เกิดต่างประเทศ

Posted by:

ให้กรอกวันเวลาตามที่สถานที่เกิด ณ ประเทศนั้นๆ เลยไม่ต้องปรับเวลาให้ตรงกับประเทศไทย และต้องระบุสถานทีเกิดให้ถูกต้องตามประเทศนั้น

ในโปรแกรมพลโชติรุ่น A สามารถกำหนดสถานที่เกิดได้ โดยค้นหาชื่อเมืองที่เกิดจากฐานข้อมูล กับ จาก Internet

การใช้ข้อมูลสถานที่ต่างประเทศในโปรแกรมพลโชติเฉพาะรุ่น A ข้อมูลไม่มีการ Update แนะนำให้เลี่ยงใช้ถ้าไม่จำเป็น เพราะ ค่า Day Save อาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา

ควรเลือกใช้ ค้นหาจาก Internet จากปุ่มที่มีให้ในโปรแกรมพลโชติรุ่น A ซึ่งจะแสดงแผนที่จากบริการจาก Google ให้เลือกตำแหน่งสถานที่ และระบุวันกำเนิดเพื่อหา Day Save ของวันนั้น จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มากรอกในโปรแกรมพลโชติ ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

การผูกดวงต่างประเทศ ต้องรอบคอบพิจารณาให้ดี เพราะบางที ผู้มาขอให้พยากรณ์อาจปรับเวลาให้เองแล้ว เช่นหลานชายเกิดต่างประเทศ แล้วปรับเวลามาให้ตรงกันกับไทย ต้องสอบถามให้รอบคอบ

ในโปรแกรมพลโชติ รุ่น B C D E หรือโปรแกรมพลโชติในระบบ Android สามารถผูกดวงต่างประเทศได้จากตัวแผนที่ Google ในโปรแกรมพลโชติเอง

อ่านต่อ →
0