โปรแกรมโหราศาสตร์ในปัจจุบันกับผลที่ต่างกัน

Posted by:

โปรแกรมโหราศาสตร์ในปัจจุบัน มีการทำออกมามาก ตำแหน่งองศา ลิปดา ในแต่ละโปรแกรม ก็มีความแตกต่างกัน เพราะปัจจัยต่างๆ ที่ในการคำนวณอาจต่างกัน

เวลาท้องถิ่น ในโปรแกรมพลโชติฯ คำนวณ โดยอาศัยข้อมูล พิกัดทางภูมิศาสตร์ (ละติจูด  ลองจิจูด) จากหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง (คล้ายๆ ว่าจะเป็นของกองทัพเรือ ตอนนี้กลับหาข้อมูลใน Web ไม่เจอ)   ในโปรแกรมโหราศาสตร์ต่างๆ ก็อาจใช้ พิกัดทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดต่างๆ ไม่เท่ากัน ทำให้ การคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการตัดเวลาท้องถิ่นและเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นจริงนั้นต่างกันออกไป เมื่อส่วนนี้ต่างกัน ก็ยิ่งทำให้ค่า องศา ลิปดาของดาว ต่างกันออกไปได้อีก *เวลาพระอาทิตย์ขึ้น มีผลต่อลัคนาแบบอันโตนาทีและมหานาที5ชั้น  ,ละติดจูด และ ลองจิจูด มีผลต่อลัคนาแบบนักษัตร, เวลาท้องถิ่นมีผลต่อตำแหน่งดาวดาวและลัคนาหากเลือกตัดเวลาท้องถิ่น

ความแตกต่างในแต่ละโปรแกรมนั้น หากมีการกำหนดรูปแบบการคำนวณที่เหมือนกัน จะไม่แตกต่างกันมาก อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ผู้ใช้ไม่ควรยึดติดกับโปรแกรมใดๆ เพราะว่าไม่มีมาตรฐานที่ถูกกำหนดอย่างตายตัวในการคำนวณ

อ่านต่อ →
0