ขั้นตอนการนำข้อมูลจากพลโชติรุ่น B C D E ไปยังเครื่องพลโชติรุ่น A

step 1
1. เปิดโปรแกรมพลโชติรุ่นB หรือ C หรือ D หรือ E ในอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
2. ไปที่เมนู เลือก “สำรองข้อมูล”
3. กดปุ่ม “ทำการสำรองข้อมูล” จะแสดงชื่อไฟล์ที่ Save ไว้ให้เห็น (สมมติ ชื่อ file3)
4. ส่งไฟล์ file3 ที่ Save ไว้จากข้อ 3 ลงสู่คอมพิวเตอร์ (ด้วยวิธีการใดก็ได้แล้วแต่สะดวก)

Step 2
1. เปิดไฟล์ที่ได้จาก step1 (file3) ด้วยโปรแกรม NotePad ธรรมดา (NotePad เดิมที่มาพร้อมกับเครื่อง)
2. ไปที่ File เลือก Save As
3. ตรงด่านล่างสุด ให้เลือก Encoding: ANSI จากนั้นกดปุ่ม Save ทับชื่อไฟล์เดิมไปเลย สมมติชื่อ file4

h3

Step 3
1. เปิดโปรแกรมพลโชติรุ่น A10.8 หรือ รุ่นสูงกว่า
2. ที่แถบ “เครื่องมือ” เลือก “สร้างฐานข้อมูล” แล้วกดปุ่ม “เข้าใช้เครื่องมือนี้”
3. ปุ่มสีน้ำเงิน กดเลือกไฟล์ที่ได้จาก Step2 (file4)
4. ตรวจดูความเรียบร้อย แล้วเลือกว่าจะนำเข้าแบบไหน แบบทับข้อมูลเดิมไปเลย หรือ ต่อท้ายข้อมูลเดิม

ha3
5. จบกระบวนการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมพลโชติรุ่นB เข้ามายัง พลโชติรุ่นA

 

 

 *หมายเหตุ ควรใช้โปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุด ทั้ง ฝั่ง A และ  B C D E