พยากรณ์ดวงชะตา (พื้นชะตา)

Posted by:

พยากรณ์ดวงชะตา หรือ คำพยากรณ์ืพื้นชะตา ในโปรแกรมพลโชติ ได้ใช้วิธีดั่งเดิมแบบสามัญ โดยยึดแนวทางโหราศาสตร์อินเดียหรือแบบดั่งเดิม ซึ่งต่อมา ถูกปรับปรุงและมีเนื้อหาเพิ่มเติมขึ้นมาโดยครูอาจารย์โหราศาสตร์ไทยตั้งแต่ในอดีต

ข้อมูลโหราศาสตร์ที่มีอยู่ในไทย มีหลายจุด ที่มีความคิดเห็นต่างกันออกไปคนละทิศทาง ในตัวโปรแกรมพลโชติได้เทียบเคียงกับโหราศาสตร์อินเดียโบราณ แล้วหยิบในส่วนที่ตรงกันมาใช้ในการพยากรณ์ในภาคพื้นชะตา และในส่วนที่ต่างผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้ใน Option การตั้งค่าในโปรแกรม

หลักดั่งเดิมในโหราศาสตร์คร่าวๆ ใจความดังนี้

1. พิจารณาเพียงดาวเท่านั้น ยังไม่ต้องสนใจว่าดาวดวงนั้นจะเป็นเจ้าเรือนอะไร สถิตเรือนอะไร พิจารณาคุณภาพดาว และอิทธิพลที่มีต่อลัคนา

2. หลังจากพิจารณาตามข้อ 1 แล้ว พิจารณาต่อในเรื่อง 12 เรือน และ ดาวที่เป็นเจ้าเรือน การสถิตที่เรือนของดาวเจ้าเรือนต่างๆ

ทั้ง ข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่การพยากรณ์ใช้ 2 ส่วนในการพยากรณ์แล้วเรียบเรียงให้ได้ใจความละเอียดมากขึ้นจากการใช้ 2 หลักข้างต้นตามที่กล่าว เช่น ดาว 5 มีคุณภาพสูง (ตามหลัก ข้อ 1) จะพยากรณ์ในเรื่อง ความรู้ความสามารถ หากกุมลัคนาอยู่ จะพยากรณ์ว่าเจ้าชะตามีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง จบการพยากรณ์ตามหลักข้อ 1

เข้าสู่หลักข้อ 2 คือเรื่องของ 12 เรือน  หาก ดาว 5 เป็นเจ้าเรือนอริ  เราจะได้คำพยากรณ์ที่เพิ่มเติมเข้ามา คือ เจ้าชะตามักพบอุปสรรค หรือต้องต่อสู้กันอย่างหนัก ฯลฯ

ดาวคู่ ในเรือนต่างๆ เช่น ดาว 3 กับ 1 หากร่วมกันในดวงชะตาและมีสัมพันธ์ถึงลัคนาเช่นกุม เจ้าชะตามักประสบอุบัติเหตุร้ายๆ หรือ ดาว 6 และ ...

อ่านต่อ →
0

จักรทีปนี

Posted by:

คำทำนายในส่วนของ จักรทีปนี ในโปรแกรมพลโชติใช้ ดาว 1 ถึงดาว 8 เท่านั้น แม้มีตำราในเรื่องจักรทีปนีกล่าวถึง ดาว 9 ดาว 0  และรวมไปถึงเนปจูน พลูโต แต่ ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะนำมาพัฒนาได้ เนื่องจากมีแนวโน้มว่าเป็นตำราที่แต่งขึ้นมาใหม่ การสังเกตการบันทึกยังไม่เพียงพอที่จะทำสถิติการพยากรณ์ได้

โอกาสที่เกิดเหตุการณ์ตามหลักจักรทีปนี  ในโปรแกรมพลโชติพิจารณาคุณภาพดาวที่อยู่ในพื้นชะตา  หากคุณภาพดาวในพื้นชะตามีน้อย ครั้นที่ดาวจรมากระทบดาวดวงนั้น โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นย่อมมีน้อยด้วย

ตัวอย่างคำพยากรณ์ในโปรแกรมพลโชติ

พฤหัส จรมาส่งอิทธิพลถึง ลัคนา (ดาวเล็ง)
ช่วงเวลา ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 13 พ.ค. 2555
คำพยากรณ์ ลำบากเสียก่อนถึงจะประสบความสำเร็จ (ถ้าดาวพฤหัสในพื้นชะตาให้โทษมาก จะผิดคำผู้ใหญ่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ) (ถ้าดาวพฤหัสในพื้นชะตาให้คุณมาก ก็มักจะเกิดเรื่องดีงาม)
โอกาสและผลที่จะเกิดประมาณ 59.00% (ค่อนข้างปานกลาง)
ดาวจรมาคุ้มโทษ : ไม่มี

 

 

อ่านต่อ →
0

การประเมินคุณภาพเรือน

Posted by:

การประเมินคุณภาพเรือนทั้ง 12 เรือนว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไร ได้ดังต่อไปนี้

1. คุณภาพดาวเจ้าเรือนดี หมายถึง คุณภาพเรือนดีด้วย

2. ดาวเจ้าเรือนไปสถิตในเรือนที่เสีย จะทำให้ เรือนนั้นเสียได้

3. ดาวเจ้าเรือนไปสถิตร่วมกับดาวที่เป็นเจ้าเรือนทุสถาน จะทำให้เรือนนั้นเสีย

4.ดาวเจ้าเรือนทุสถานไปสถิตเรือนใด เรือนนั้นจะเสีย

5. ดาวที่เป็นมงคลไปสถิตเรือนใดจะช่วยให้เรือนนั้นดีขึ้น

6. ดาวบาปเคราะห์/ศุภเคราะห์ถูกนำมาพิจารณาด้วยโดยมีนัยสำคัญอยู่ที่ปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ดาว 7 อยู่ในเรือนปัตนิในดวงชะตาหญิง จะทุกข์ใจในสามี นั่นคือ เรือนปัตนิเสียเืนื่องจากดาว 7 เป็นดาวบาปเคราะห์  (ระดับการลดทอนคุณภาพเรือนของดาวบาปเคราะห์แต่ละดวงต่างกัน)

7. ดาวคู่ศัตร และ คู่มิตร ในเรือนใด เรือนนั้นมีคุณภาพดีขึ้นด้วย หรือ แย่ลงเมื่องเป็นคู่ศัตรู

8. ดาวคู่ธาตุ พิจารณาเช่นเดียวกันกับ ข้อ 7

9. กุม เล็ง ฉากโยก ตรีโกณ ถูกนำมาพิจารณาคุณภาพเรือน โดยความสัมพันธ์ของดาวด้วย

10. ระบบทักษาไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาคุณภาพเรือน

อ่านต่อ →
0

ปฏิทินโหราศาสตร์ ที่ใช้ในการผูกดวง

Posted by:

ปฏิทินโหราศาสตร์ ที่ใช้ในการผูกดวง มีดังต่อไปนี้

1. การผูกดวงตามแบบปฏิทิน อ. ทองเจือ เป็นการผูกดวงสมผุสสุริยาสตร์ หรือที่เรียกว่า ปฎิทินดาวแบบไทย

2. การผูกดวงแบบลาหิรี หรือ แบบ อ. เทพ  (เป็นการใช้ตำแหน่งดาวแบบสากล และ ตัด อายนางศ์แบบ ลาหิรี)

3. ปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริงๆ จะเป็นไปตามดาราศาสตร์  ในแต่ละราศีไม่ได้แบ่ง 30 องศา อายนางศ์จะถูกคำนวนใหม่ตามวันที่และเวลาปัจจุบัน ตำแหน่งดาวที่ได้ในโปรแกรมจะตรงตามท้องฟ้าจริง ผู้ใช้สามารถเทียบได้จาก http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Yoursky โดยดูในตำแหน่งภาพดาวและราศี

4. การตัดเวลาท้องถิ่น / เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น สามารถเลือกปรับได้ตามที่ได้เรียนมา/ตามต้องการ

5. การวางลัคนา  มีแบบอันโตนาที , มหานาที 5 ชั้น , มหานาที 5 ชั้นปรับสูตรใหม่ และนักษัตร์

 

 

 

 

อ่านต่อ →
0

ดาวเคลื่อนที่พักร์ มนท์ เสริด

Posted by:

ดาวเคลื่อนที่พักร์ มนท์ เสริด

ในตำราโหราศาสตร์ มี 5 แบบในการเคลื่อนที่ผิดปกติของดาว แต่โดยทั่วไปจะพบที่นำมาพิจารณากันในโหราศาสตร์ 3 แบบ คือ พักร์ มนท์ เสริด

มีข้อมูลพบ ดาวพักร์ จะเป็นดาวตำแหน่งที่เข้าใกล้โลกที่สุด, ดาวเสริด เป็นดาวที่ไกลโลกมากที่สุด, ดาวมนท์ เป็นดาวที่เริ่มจะใกล้โลกที่สุด ทั้งก่อนพักร์ และ หลังพักร์

 

มีข้อมูลที่ยังไม่ได้ทดสอบ คือ ความเป็นอุจน์ของดาว นั้นคือดาวที่เดินแบบพักร์  ส่วนอุจจาภิมุข และ อุจจาวิลาส เป็นดาวเคลื่อนที่แบบมนท์ ส่วนดาว นิจ คือ ดาวที่เคลื่อนที่แบบเสริด

ภาพดาวอังคารพักร์ หรืออยู่ใกล้โลก

ดาวพักร์

 

สมมติฐานในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ยังไม่มีการทดสอบ  หากเป็นเช่นนั้น มาตรฐานดาวที่กำหนดว่า ดาวดวงไหนเป็นอุจน์นั้น ต้องดู ระยะใกล้โลกที่สุด   ดังนั้น อุจน์ อุจจาภิมุข/อุจจาวิลาส นิจ น่าจะมีความสอดคล้อง กันกับ พักร์ มนท์ เสริด  หรือสรุปง่ายๆ คือ ดาวทุกดวงเว้น ดวงอาทิตย์ และ ดวงจันทร์ อาจไม่มีตำแหน่งมาตราฐานที่เรียกว่าอุจ และ นิจ แต่พิจารณา ...

อ่านต่อ →
0

การพิจารณาดาวดับ

Posted by:

ดาวดับ ในโหราศาสตร์ คือดาวที่ถูกพระอาทิตย์บดบัง หรือ มีองศาใกล้เคียงกัน

ดาวดับพิจารณาได้ใน 2 กรณี

กรณี 1. ดาวที่มีองศาเดียวกันกับดวงอาทิตย์ ไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าดวงอาทิตย์ หรือ หลังพระอาทิตย์ (อ้อมไปข้างหลังดวงอาทิตย์)  จะถูกพิจารณาให้เป็นดาวดับ

กรณี 2. ดาวที่อยู่ด้านหลังพระอาทิตย์เท่านั้น และมีองศาเสมอดวงอาทิตย์ (ดาวอับแสงจากดวงอาทิตย์) ในกรณีดาวพุธ และ ดาวศุกร์นั้น ถึงแม้จะมีองศาเดียวกันกับดวงอาทิตย์หากปรากฎอยู่ในวงในหรืออยู่หน้าดวงอาทิตย์ อยู่กลางระหว่างโลก กับ ดวงอาทิตย์ ก็ยังถือว่ายังมีอิทธิพลต่อโลกอยู่ จึงไม่ถือว่าเป็นดาวดับ

 

ในโปรแกรมพลโชติ มีให้เลือกใช้ได้ทั้ง 2 กรณี โดยปกติกำหนดค่าไว้ที่ กรณี 1. เพื่อนำไปในใช้ในการคำนวนคุณภาพดาว  โดยพิจารณาตั้ง 30 ลิปดาเป็นต้นไป แล้วลดทอนคุณมากขึ้นเรื่อย ๆเมื่อมีองศาและลิปดาเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นตามอัตราส่วน

*หมายเหตุ การตั้งค่าแบบฉบับโปรแกรมพลโชติ จะถูก set เป็นใน กรณีที่ 2

เช่น

ดาวอาทิตย์ ที่  ราศี เมษ 23 องศา 15 ลิปดา

ดาวพฤหัส ที่ ราศี เมษ 23 องศา 0 ลิปดา

ในโปรแกรมจะพิจารณาให้ดาวพฤหัสเป็นดาวดับ และเหลือคุณภาพไม่เกิน 15.00

 

อีก 1 ตัวอย่าง

อาทิตย์ ที่ ราศีเมถุน 15 องศา 13 ลิปดา

ดาว พุธ ที่ ราศี เมถุน 15 องศา 14 ลิปดา  เคลื่อนที่แบบ พักร์ (การเคลื่อนที่แบบพักร์คือตำแหน่งที่ใกล้โลกที่สุด ถ้าเป็นดาวพุธจะได้ว่า ...

อ่านต่อ →
0

อิทธิพลดวงดาว ในโหราศาสตร์

Posted by:

อิทธิพลดวงดาว ในโหราศาสตร์

คุณภาพดาวยังสามารถเพิ่มขึ้นได้ โดยกรณีดังต่อไปนี้

1. ดาวกุม เป็นดาวคู่ธาตุ จะค่อนข้างเพิ่มคุณภาพได้มาก

2. ดาวเล็ง ดาวฉาก ดาวตรีโกณ จะเพิ่มคุณภาพดาวตามความสำัคัญของตำแหน่งที่สัมพันธ์*

3. ดาวคู่สมพล ถูกนำมาพิจารณาในแบบ ตามข้อ 1 และ 2

4. ดาวคู่ศัตรู จะทำลายกันเองส่งผลให้คุณภาพดาวลดลง (ในโปรแกรมพลโชติไม่ได้นำส่วนนี้มาพิจารณาการให้โทษ แ่ต่ไปลดคุณภาพดาวแทน ซึ่งเสมือนเป็นลดคุณเพิ่มโทษไปในตัวแบบไม่ซ้ำซ้อน)  เช่นเดียวกันกับดาวคู่มิตร ซึ่งจะเป็นการเสริมคุณภาพดาวระหว่างกัน และในโปรแกรมไม่ได้เพิ่มคุณให้ แต่ไปเพิ่มคุณภาพดาวแทน

5. ดาวเจ้าเรือนทุสถาน จะถูกนำมาพิจารณาเช่นเดียวกับ ข้อ 1 และ 2  โดยพิจารณาในทางให้โทษแทน คือ หากดาวเจ้าเรือนทุสถานกุมหรือเล็งดาว/ทำมุมฉาก ตรีโกณ กับดาวใด ดาวดวงนั้นก็จะถูกทอนคุณภาพไปตามเจ้าเรือนทุสถาน (เจ้าเรือนอริจะทอนคุณภาพมากกว่าเจ้าเรือนมรณะและวินาส)

6. ดาวเจ้าเรือนมงคล จะถูกพิจารณาเหมือนข้อ 5 แต่พิจารณาไปในทางให้คุณแทน

7. ดาวศูนย์พาหะ ในโปรแกรมพลโชติให้ความสำคัญน้อยมากในการประเิมินคุณภาพดาวและการให้คุณหรือโทษ

8. ดาวพินทุบาทว์ ในโปรแกรมพิจารณาให้โทษ แต่กำหนดไว้ไม่มาก และไม่มีผลต่อค่าของคุณภาพดาว

9. ดาวบาปเคราะห์ และ ดาวศุภเคราะ์ห์ ในเรื่องการส่งอิทธิพลถึงกัน ในโปรแกรมพิจารณาในเรื่องการให้โทษและให้คุณ ตามสภาพดาว (พิจารณาแบบข้อ1 และ 2  ขึ้นอยู่กับว่า กุม ฉาก เล็ง ตรีโกณ จะส่งอิทธิพลที่ต่างกันออกไป) ดาวบาปเคราะห์ คือ ดาว 1 3 7 0 ดาวศุภเคราะห์คือ 2 4 5 6  ส่วนดาว 8 ราหู จะวิเคราะห์ตามแต่ละดวงว่าเป็นราหูให้โทษหรือให้คุณ ส่วนดาว ...

อ่านต่อ →
0

ประเมินการให้คุณและโทษของดาว

Posted by:

การพิจารณาดาวว่าให้คุณหรือให้โทษในตัวโปรแกรม

พิจารณาดาวบาปเคราะห์จะเน้นการให้โทษมากกว่าคุณ (ได้แก่ ดาว 0 1 3 7)

ดาวศุภเคราะห์จะเน้นในเรื่องการให้คุณ (ได้แก่ดาว 2 4 5 6)

ดาว ราหูและเกตุ จะให้คุณหรือโทษไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สถิต

 

ดาวเจ้าเรือนทุสถาน จะให้โทษ (ได้แก่เจ้าเรือนเรือน อริ มรณะ วินาส) โดยเจ้าเรือนอริให้โทษมากกว่าเจ้าเรือนมรณะ เจ้าเรือนมรณะให้โทษมากกว่าวินาส

ดาวเจ้าเรือนมงคล จะให้คุณ (ไ้ด้แก่เรือน 1 2 3 4 5 7 9 10 11 )

 

ดาวพักร์ บางตำรา กำหนดให้เพิ่มโทษ*

* ในโปรแกรมพลโชติ สามารถเลือกใช้ Option นี้ หรือไม่ใช้ก็ได้ (กำหนดดาวพักร์ให้เพิ่มโทษ หรือ ไม่เพิ่ม)

ดาวตรียางค์ลูกพิษ (ในโปรแกรมพลโชติให้ความสำคัญน้อยกว่านวางลูกพิษในการให้โทษ)

ดาววรโคตม จะให้คุณ

ในระบบทักษาไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาประกอบในการให้คุณหรือให้โทษในส่วนของจักราศีแบบสมผุส เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าเ็ป็นศาสตร์เดียวกัน เป็นเพียงแต่การนำระบบทักษา และ จักรราศี มาร่วมในการพยากรณ์เท่านั้น (ใช้ 2 ศาสตร์มาพยากรณ์ร่วมกัน)

 

การให้คุณและโทษยังต้องพิจารณา่ว่า คุณภาพดาวดวงนั้นมีคุณภาพมากน้อยอย่างไร เช่น ดาวให้คุณมาก แต่ปรากฎว่า เป็นดาวดับ หรือ มีคุณภาพดาวต่ำๆ  คุณที่ได้จากดาวก็ย่อมไม่ปรากฎ หรือ ปรากฎอย่างเบาบาง

 

 

 

อ่านต่อ →
0

วิเคราะห์คุณภาพดาว

Posted by:

การวิเคราะห์คุณภาพดาว โดยหลักเกณฑ์คร่าวๆ ที่ใช้ในโปรแกรม  ให้เริ่มต้นดาวในภาวะปกติที่ระดับ 58 .00

พิจารณาให้เพิ่มคุณภาพดาวโดยกรณีดังต่อไปนี้

1. เกษตร  (ให้ความสำคัญมาก)

2.อุจน์ (ให้ความสำคัญมาก)

3.อุดมเกณฑ์ (ให้ความสำคัญปานกลาง)

4. องค์เกณฑ์ (ให้ความสำคัญปานกลาง)

5.อนุเกษตรทั้งแบบประและแลกเรือน (ให้ความสำคัญมากกว่าข้อ 3 และ ข้อ 4 แต่ น้อยกว่าข้อ 1 และ ข้อ 2 เล็กน้อย)

6. มหาเกษตร (แลกเรือน 3 เรือน)   (ให้ความสำคัญมาก)

7. ดาวพักร์ *

8. ดาวมนท์ *

9. อุจจาวิลาส

10.อุจจาภิมุข

*7,8 ไดู้ถูกกำหนดเป็น Option ตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือกใช้ได้ จะกำหนดให้เป็นการลดคุณภาพก็ได้

 

พิจารณาลดคุณภาพดาวโดยกรณีดังต่อไปนี้

1. ประ

2. นิจ

3. เสริด *

4. ดาวดับ

5. ดาวเข้าใกล้การเป็นดาวดับ (จะลดทอนไปตามองศาที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์)

อื่นๆ

* ดาวเสริด สามารถเลือกปรับ Option ให้เป็นเพิ่มคุณภาพได้

-ตำแหน่งในนวางค์และตรียางค์ ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณา (เพื่อลดความสับสนในการวิเคราะห์คุณภาพดาว)

-ตำแหน่งดาวในระบบทักษาไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาร่วม

 

ค่าที่ใช้ในการเพิ่มและลดคุณภาพดาวปรับปรุงเป็นที่สิ้นสุดใน Version A6

 

 

 

 

อ่านต่อ →
0
Page 4 of 4 1234