การวิเคราะห์ระดับวาสนาในดวงชะตา

Posted by:

การวิเคราะห์ระดับวาสนาในดวงชะตา

ระดับวาสนาในโปรแกรมพลโชติ หมายถึง ดวงดีหรือไม่ดี , ทิศทางของชีวิต ซึ่งค่าระดับวาสนาที่สูง หมายถึงดวงที่ดี มีทิศทางชีวิตที่ดี  ระดับปกติโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 58 คือค่าดวงบุคคลปกติธรรมดา ในโปรแกรมจะแยกเป็น 3 กลุ่ม

  1. ต่ำกว่ามาตราฐาน จะแสดงด้วยอักษรสีแดง หมายถึง วาสนาน้อย
  2. ต่ำแหน่งมาตรฐาน จะแสดงด้วยอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง ดวงปกติธรรมดา
  3. ต่ำแหน่งสูงกว่ามาตรฐาน จะแสดงด้วยอักษรสีเขียว หมายถึง ระดับวาสนาที่ดี มีจุดเด่นที่ดี

วาสนาจะสูงต่อเมื่อ

  • ดาวมีคุณภาพดีส่งอิทธิพลถึงลัคนา (ทั้งดาวบาปเคราะห์หรือศุภเคราะห์ก็ได้)
  • ดาวศุภเคราะห์เป็นดาวชูโรงและมีคุณภาพดี (ดาวชูโรงคือดาวที่ส่งอิทธิพลเด่นในดวงชะตา ดาวชูโรงจะหาได้จาก ดาวกุม ไม่มีดาวกุมให้ใช้ดาวเล็ง/ฉาก … ให้เรียงลำดับไปตามระดับอิทธิพลความสัมพันธ์ของดาว)
  • ดาวไม่ตกอยู่ในเรือนทุสถานโดยเฉพาะอริ ส่วน มรณะและวินาสนั้นจะถูกลดทอนระดับวาสนาเพียงเล็กน้อย ถ้าดาวส่วนใหญ่ตกในเรือนอริหรือมรณะวาสนามักลดทอนไปมาก
  • ดาวในพื้นชะตาส่วนใหญ่มีคุณภาพดีเกินระดับ 58 (แทบจะเป็นดาวทุกดวง)
  • ดาวเจ้าเรือนทุสถานไม่มีความสัมพันธ์กับลัคนา เช่น ดาวเจ้าเรือนอริไม่ได้กุมลัคน์ เป็นต้น
  • ดาวเจ้าเรือนมงคลส่งอิทธิพลถึงลัคนา ถ้ามากดวงก็ยิ่งเสริมดวงชะตา
  • คุณภาพเรือนพันธุ ศุภะ ลาภะ ในโปรแกรมจะให้ความสำคัญต่อระดับวาสนามากกว่าเรือนใดๆ

 

* หมายเหตุ ดวงสูตรสำเร็จต่างๆ เช่น ดวงปทุมเกณฑ์เป็นต้น   จะไม่ถูกนำมาพิจารณาระดับวาสนา แต่ตำแหน่งดังกล่าวจะถูกวิเคราะห์ในเรื่องคุณภาพดาว และความเป็นเจ้าเรือนดี/ร้าย ดังนั้นถึงแม้จะพบว่าเป็นดวงปทุมเกณฑ์ แต่ระดับวาสนาไม่จำเป็นต้องสูงด้วยก็ได้ อีกทั้งโปรแกรมยังใช้ดาวดวงอื่นอีกนอกเหนือตำแหน่งปทุมเกณฑ์มาร่วมวิเคราะห์ด้วย

*ระบบทักษา / ตำแหน่งดาวตรียางค์/นวางค์  ไม่ได้ถูกนำมาใช้คำนวณระดับวาสนา แต่ตรียางค์พิษ นวางค์พิษ ฯ วรโคตม นวางค์ขาด หรือ คาบ 2 ราศี ถูกนำไปพิจารณาในส่วนของการให้คุณและโทษของดาวเท่านั้น

 

 

อ่านต่อ →
0

การตั้งค่าในรูปแบบ อ.พลูหลวง

Posted by:

ในโหราศาสตร์ระบบของ อ. พลูหลวง จะใช้ ดาวแบคคัสร่วมด้วย ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าโดยใช้ Profile ที่เตรียมไว้ให้

โปรแกรมพลโชติสามารถตั้งค่าแบบ อ.พลูหลวง ได้ดังนี้

1. เข้าเมนูตั้งค่าโปรแกรม -> เลือก Option “กำหนดค่าเอง”

2. เลือก “ตำแหน่งมาตรฐาน”

3. เลือก นำเข้า Profile

4. ให้เลือกไฟล์ “ตำแหน่งดาวแบบอาจารย์_xxx.txt”  ซึ่งอยู่ในตำแหน่ง โฟล์เดอร์ Profile
(แบบอาจารย์พลูหลวง_89_เมถุน.txt) คือ กำหนด ดาวราหูและเกตุเป็นเกษตรราศีเมถุน)
(แบบอาจารย์พลูหลวง_8บ_พษก.txt) คือ กำหนด ดาวราหูและแบคคัสเป็นเกษตรราศีพฤษ)

5. เมื่อเสร็จขึ้นตอนที่ 4 แล้ว ให้เลือก “ขั้นสูง” -> “มาตรฐานดาว”

6.  ให้แก้ไขตามด้านล่างนี้

คลิ้กเครื่องหมายถูกตรง เลือกเปิดใช้งาน (สำคัญ)
ช่องเกษตรให้ใส่ค่า   (9,8)
ช่องประให้ใส่ค่า (9,8)

….

หมายเหตุ หากกำหนด แบคคัสเป็นเกษตรราศีพฤษ ให้ใส่ (13,8) แทน คือกำหนดให้ดาว 13 หรือแบคคัสมีตำแหน่งเกษตรที่เดียวกันกับราหู (13 แทนดาวแบคคัส,12 แทนพลูโต และ 11 แทนเนปจูน) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.palachote.com/info/help/

7. ปิดหน้าต่างการตั้งค่าโปรแกรม เป็นอันสิ้นสุดสุดการตั้งค่าในรูปแบบ อ.พลูหลวง

8. ตำแหน่งดาวเนปจูน พลูโต และแบคคัส ผู้ใช้บางท่านอาจใช้ตำแหน่งแบบสากลตัดอายศนางค์ลาหิริ หรือใช้ปฎิทินดาวแบบ อ.เทพฯ ไปเลย แต่หากประสงค์จะใช้แบบ อ.พลูหลวงดั้งเดิม ...

อ่านต่อ →
0

การตั้งค่าขั้นสูง/มาตรฐานดาว

Posted by:

การกำหนดค่า “สัมพันธ์ดาวคู่”

เป็นการกำหนดความเป็นคู่ธาตุ คู่มิตร คู่ศัตรู คู่สมพล ระหว่างดาว 2 ดวง และสามารถกำหนดธาตุประจำราศีแต่ละราศีรวมไปถึังการกำหนดธาตุให้กับดาวตามที่ต้องการ (มีในรุ่นตั้งแต่ A9.6)

ตัวอย่างการกำหนดค่า

คำอธิบาย
เมื่อต้องการใช้งานส่วนนี้ให้ คลิ้กเลือก “เปิดการใช้งาน”
ช่องคู่มิตร   กำหนดใ้ห้ใส่คู่ดาวในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น ดาว (1,5)  คือกำหนดให้ ดาว1และ5 เป็นคู่มิตรกัน หากมีมากกว่า 1 คู่ ให้ขั้นด้วยเครื่องหมาย +  ตามตัวอย่างในภาพ
ซึ่งจะเห็นว่ามีคู่มิตร 4 คู่
ช่องคู่ธาตุ ศัตรู สมพล จะเหมือนกับคู่มิตร แตกต่างกันประเภทของความสัมพันธ์
หากไม่ต้องการกำหนดให้มีดาวคู่ธาตุ/มิตร/สมพล หรือ ศัตรู ให้เว้นช่องว่างไว้
อ่านต่อ →
0

คุณสมบัติโปรแกรม

Posted by:

1. คำนวณและผูกดวงได้ตามหลักของคัมภีร์สุริยยาตร์ และ สมผุส 10 ลัคน์ 
2. คำนวณและผูกดวงได้ตามหลักของดาราศาสตร์สากล 
3. อายนางค์ 2 แบบ Lahiri และ Fagan-Bradley 
4. แสดงดาวเนปจูน พลูโต แบคคัส 
5. บอกตำแหน่งมาตรฐานของดาว 
6. ลัคนาแบบอันโตนาที / มหานาที 5 ชั้น 
7. หาวันที่ดาวย้ายราศี 
8. ทักษาคู่ธาตุ ทักษาคู่สมพล ดาวเสวยอายุดาวแทรก / ตรีวัย 
9. แสดงดวงตรียางค์จักรจร-กำเนิด นวางค์จักรจร-กำเนิด 
10. สามารถกำหนดตำแหน่งดาวมาตรฐานได้ เช่น เกษตรเรือนเดียว ของ อ.พลูหลวง (กำหนดได้ตามต้องการ) 
11. คำนวณคุณภาพดาวพื้นชะตากำเนิด 
12. คำนวณคุณภาพดาวจร 
13. คำนวณคุณภาพเรือนทั้ง 12 เรือน 
อ่านต่อ →

0

ภาพโปรแกรม1

Posted by:

กำลังปรับปรุงเวปไซต์  แต่ท่านสามารถสั่งซื้อโปรแกรมได้อยู่

กำลังปรับปรุงเวปไซต์  แต่ท่านสามารถสั่งซื้อโปรแกรมได้อยู่

อ่านต่อ →
0

สมาชิกที่ Update จากรุ่นเก่ามาเป็นรุ่น A9

Posted by:

ลูกค้าที่ Update โปรแกรมจากรุ่นเก่าๆ มาเป็นรุ่น A9 ทุกท่านต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน  โดยใช้รหัสชุดเดิม เมื่อติดตั้งรุ่น A9 ไปแล้วจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีโปรแกรมพลโชติ 2 ตัว คือ รุ่น A9 และ รุ่นเก่าของคุณที่มีอยู่

ข้างล่างนี้ไม่ต้องอ่านก็ได้ครับ ดูหัวข้อสีน้ำเงินเผื่อมีปัญหาก็จะได้กลับมาดู

การตัดคำพยากรณ์พื้นชะตาทั่วไปออก / การหาเวลาเกิด / คำพยากรณ์ชะตาจรแบบเต็มและย่อ

ในรุ่น A9 ตัดคำพยากรณ์ออก 3 จุด คือ  พื้นชะตาทั่วไป, การหาเวลาเกิด และ  คำพยากรณ์ชะตาจรแบบเต็มและย่อ  ดูคำชี้แจ้งการนำส่วนเหล่านี้ออกที่นี่

กรณีลืมรหัสลงทะเบียน

ให้เปิดโปรแกรมรุ่นเก่า คลิ้กเมนูการลงทะเบียน จะมีข้อมูลรหัสลงทะเบียน Serial Number (แถวบนสุด 12 ตัว) มากรอกลงในรุ่น A9  ส่วน Active key ที่ปรากฎให้เห็น จะใช้ไม่ได้แล้ว 

อ่านต่อ →

0
Page 3 of 4 1234