บทนำ

Posted by:

หลักโหราศาสตร์ในแบบพลโชติ นั้นไม่ใช่หลักใหม่หรือแต่งเองขึ้นมาใหม่ แต่เป็นหลักโหราศาสตร์พื้นๆ ดั้งเดิมตั้งแต่โบราณ (ไม่ทราบแน่ชัดว่านานแค่ไหน) ในเอกสารที่จะเผยแพร่นี้จะเป็นการเขียนอธิบายแบบกระชับไม่ลงรายละเอียดมากนัก   แต่ก็ไม่มีการปิดข้อมูลหรือสูตรลับใดๆ  ซึ่งเนื้อหาจะกล่าวถึงหลักการพยากรณ์เท่านั้น ส่วนในภาคการคำนวณจะไม่กล่าวถึงซึ่งเป็นหลักที่ใช้โดยทั่วไปตามหลักของสายวิชานั้นๆ

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ →
0

การกำหนดตำแหน่งเกษตร จะมีผลต่อการคำนวณหาตนุเศษ

Posted by:

การกำหนดเจ้าเรือนราศีกุมภ์ว่าใช้ดาว 8 หรือ ดาว 7 จะมีผลต่อดาวตนุเศษในกรณีที่นับดาวตนุลัคน์อยุ่ในราศีกุมภ์

ถ้าผูกดวงแบบไทยส่วนใหญ่จะนิยมใช้ดาว 8 เป็นเจ้าเรือนราศีกุมภ์ แต่ถ้าดั้งเดิมแรกเลยใช้ดาว 7 (สาเหตุก็เพราะสมัยนั้นยังไม่ใช้ดาว 8 และ 9) แต่ในทุกวันนี้ปรับปรุงมาใช้เกษตรเรือนเดียวในสาย อ.พลูหลวง ใช้ดาว เนปจูน พลูโต แบคคัส ราหู เกตุ เป็นเจ้าเรือนด้วย ในเมื่อเจ้าเรือนเปลี่ยนไปดังนั้นตนุเศษก็ย่อมไม่ตรงตามที่เคยดูมาจากการการตั้งค่าที่เปลี่ยนไป

อ่านต่อ →
0

การกำหนดมาตรฐานดาวให้ 1 ราศีมีเกษตร 2 ดวง

Posted by:

 

การกำหนดค่า “มาตรฐานดาว”

เป็นการกำหนดให้ 1 ราศี มีตำแหน่งดาวมาตรฐานได้ 2 ดวง เช่น  กำหนด ดาว 8 และ 9 เป็นเกษตรราศีเมถุน  เป็นต้น

ตัวอย่างการกำหนดค่า

คำอธิบาย
เมื่อต้องการใช้งานส่วนนี้ให้ คลิ้กเลือก “เปิดการใช้งาน” เมื่ดเปิดการใช้งาน โปรแกรมพลโชติฯ จะนำข้อมูลที่ำกำหนดตำแน่งส่วนนี้มาใช้ร่วมกับตำแหน่งมาตรฐานดาวที่ได้ตั้งไว้ใน “ตำแหน่งดาวมาตรฐาน”
เกษตร   กำหนดใ้ห้ใส่คู่ดาวในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น ดาว (9,8)  คือกำหนดให้ ดาว9 ให้มีำตำแหน่งเกษตรเหมือนดาว 8  (ซึ่งดาว 8 จะถูกกำหนดราศีไว้แล้วในโปรแกรมพลโชติที่ส่วนการ “ตั้งค่าโปรแกรม” -> มาตรฐานดาว) หากมีมากกว่า 1 คู่ ให้ขั้นด้วยเครื่องหมาย +   เช่น   (9,8)+(2,4)  ซึ่งเป็นการบอกให้โปรแกรมทราบว่า  ดาว 9 มีตำแหน่งเกษตรที่เดียวกันกับดาว 8  , ดาว 2 มีำตำแหน่งเกษตรที่เีดียวกันกับดาว 4  เป็นต้น
*สังเกตุ ในตำแหน่งราชาโชค  จะไม่มีคู่ดาว นั่นหมายถึง ไม่มีราศีใดมีมาตฐานดาว 2 ดวง ที่ตำแหน่งราชาโชค แต่โปรแกรมยังคงดึงค่าจากที่กำหนดไว้ในตำแหน่งราชาโชคที่ผู้ใช้ตั้งไว้ใน “ตั้งค่าโปรแกรม” -> “มาตรฐานดาว” (ซึ่งกล่าวสั้นๆ ใช้ค่าปกติ 1 ดวง ต่อ 1 ราศีนั่นเอง)
* ในการตั้งค่าในส่วนนี้ โปรแกรมยังคงดึงค่าที่ได้ตั้งไว้ใน ...
อ่านต่อ →
0

การตั้งค่าทักษา

Posted by:

ระบบทักษาในโปรแกรมพลโชติ มี 2 แบบให้เลือกใช้ คือ คู่ธาตุและคู่สมพล (ปกติจะนิยมใช้คู่ธาตุ)

คู่ธาตุ/คู่สมพล

การกำหนดจะใช้คู่ธาตุ หรือ คู่สมพล สามารถกำหนดได้จากที่หน้าหลัก ตรงส่วนที่แสดงทักษาได้เลย

การนับวันใหม่/การเลือกใช้ดาวสำหรับผู้เกิดวันพุธกลางคืน (มีเฉพาะในรุ่น A9.9)

ไปที่เมนู “ตั้งค่าโปรแกรม” -> “ทักษา”

เลือกรูปแบบตามที่ต้องการ แล้วปิดหน้าต่างการตั้งค่า

 

อ่านต่อ →
0

ปฎิทินดาวแบบท้องฟ้าจริง

Posted by:

ตำแหน่งดาวที่เห็นในจักร์ราศีจะตรงกับตำแหน่งดาวที่ปรากฎอยู่บนท้องฟ้าจริงๆ  ซึ่่งราศีแต่ละราศีจะแบ่งไม่เท่ากัน ที่ราศีกันย์จะมีช่วงกว้างที่สุด

การตั้งค่าแบบท้องฟ้าจริงสามารถทำได้ 2 แบบ ดังนี้

1. แบบที่โปรแกรมพลโชติกำหนดให้เอง

  • ไปที่ “ตั้งค่าโปรแกรม” -> เลือกกำหนดค่าตามแบบพลโชติ แล้วปิดหน้าต่างการตั้งค่า

2. แบบกำหนดค่าเอง เพื่อกำหนดรูปแบบลัคนา และรายละเอียดปลีกย่อยตามต้องการ

  • ไปที่ “ตั้งค่าโปรแกรม” -> เลือกกำหนดค่าเอง
  • ในส่วนของรูปแบบลัคนา ,การตัดเวลาท้องถิ่น,และเวลา พระอาทิตย์เลือกตามต้องการ

 

 

 

 

อ่านต่อ →
0

การตั้งค่าปฎิทินดาวแบบสากล ลาหิริ (อ.เทพฯ)

Posted by:

การตั้งค่าปฎิทินดาวแบบสากล หรือ ปฎิทินดาวแบบ อ.เทพฯ

1.  เข้าเมนูตั้งค่าโปรแกรม -> เลือก Option “กำหนดค่าเอง”

2.  ด้านขวามือ ให้เลือก กดที่ “ปฎิทินดาวแบบลาหิริ”

3.  กำหนดค่าปลีกย่อยต่างๆ ตามต้องการ

  • กำหนดรูปแบบลัคนาตามต้องการ (แนะนำลัคนาแบบนักษัตร)
  • เวลาท้องถิ่น  ขึ้นอยู่ว่าจะตัดหรือไม่ตัด  แนะนำ “ไม่ตัดเวลาท้องถิ่น” (เพราะในสูตรคำนวณตำแหน่งดาวแบบสากล จะได้เวลาท้องถิ่นจริงๆ อยู่แล้วตามละติจูดและลองติจูดในแต่ละจังหวัด จึงไม่จำเป็นต้องตัดเวลาท้องถิ่นซ้ำไปอีก)
  • พระอาทิตย์  แนะนำพระอาทิตย์ขึ้นจริง
  • ปฎิทินดาวสากล
  • อายศนางค์ ลาหิริ
  • ส่วนการแสดงดาวเนปจูนพลูโตนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าต้องการหรือไม่

4.  ปิดหน้าต่างการตั้ง สิ้นสุดการตั้งค่าปฎิทินดาวแบบไทย

หมายเหตุ (เจ้าเรือนราศีกุมภ์ สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ ดาว 8 หรือ ดาว 7)

 

 

อ่านต่อ →
0

การตั้งค่าปฎิทินดาวแบบไทย (อ.ทองเจือฯ)

Posted by:

การตั้งค่าปฎิทินดาวแบบไทย หรือ ปฎิทินดาวแบบ อ.ทองเจือฯ

1.  เข้าเมนูตั้งค่าโปรแกรม -> เลือก Option “กำหนดค่าเอง”

2.  ด้านขวามือ ให้เลือก กดที่ “ปฎิทินดาวแบบ อ.ทองเจือ”

3.  กำหนดค่าปลีกย่อยต่างๆ ตามต้องการ

  • รูปแบบลัคนา “อันโตนาที”  หรือ แบบมหานาที 5 ชั้น ส่วน ลัคนาแบบนักษัตร์ มักนิยมในโหราศาสตร์สากล
  • เวลาท้องถิ่น  ขึ้นอยู่ว่าจะตัดหรือไม่ตัด  แนะนำ ให้ตัดเวลาท้องถิ่น
  • พระอาทิตย์  แนะนำพระอาทิตย์ขึ้นจริง
  • ปฎิทินดาวแบบไทย
  • อายศนางค์ ไม่ใช้
  • ส่วนการแสดงดาวเนปจูนพลูโตนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าต้องการหรือไม่

4.  ปิดหน้าต่างการตั้ง สิ้นสุดการตั้งค่าปฎิทินดาวแบบไทย

หมายเหตุ (เจ้าเรือนราศีกุมภ์ สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ ดาว 8 หรือ ดาว 7)

 

อ่านต่อ →
0

คู่สมพงศ์

Posted by:

คู่สมพงศ์

เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตา2ดวง เมื่ออยู่ร่วมกันจะเอื้ออำนวนสนับสนุนซึ่งกันและกันมากน้อยเพียงใด หากระดับความเป็นคู่สมพงศ์มีค่ามาก หมายถึง ดวงชะตาทั้ง 2 เอื้ออำนวยกันและกัน

ผู้ที่แต่งงานกันไม่จำเป็นต้องมีระดับความเป็นคู่สมพงศ์สูง และผู้ที่มีระดับคู่สมพงศ์สูงก็ไม่ใช่ว่าจะต้องแต่งงาน (การพิจารณาเรื่องคู่ครองที่แต่งงานกันพิจารณาภพปัตนิ)  ชีวิตคู่ครองมักจะสอดคล้องกับระดับคู่สมพงศ์ คู่แต่งงานคู่ใดมีระดับคู่สมพงศ์ที่สูง มักจะอยู่ด้วยกันดี

การวิเคราะห์คู่สมพงษ์ของดวงชะตา หากป้อนข้อมูลวันกำเนิดสลับกัน (เป็นคู่เดิม แต่สลับเอาวันกำเนิดของคนรักตั้งแทน แล้วป้อนวันกำเนิดของเราในส่วนของวันกำเนิดคนรัก) มีโอกาสที่จะให้ค่าสมพงษ์ไม่เท่ากันได้เสมอ เช่น

ดวง 1 เทียบกับ ดวง 2  ค่าคู่สมพงษ์ได้ 1.5 นั่นคือ ดวงคนที่ 2 มีลักษณะดวงที่สอดคล้องกับดวงที่ 1 ที่ระดับ 1.5,  และเมื่อสลับกัน โดยใช้ดวง 2 เทียบ กับดวง 1 ได้ค่าคู่สมพงษ์ 4.5  นั่นคือ ดวงคนที่ 1 สอบคล้องกับดวงที่ 2 ที่ระดับ 4.5  เมื่อทั้งคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ดวงที่ 1 จะได้ประโยชน์จากการมีชีวิตคู่มากกว่า ดวงที่ 2 ซึ่งดวงที่ 2 อาจจะอยู่อย่างไม่มีความสุข คือ โดนเบียนจากดวงที่ 1

ค่าคู่สมพงษ์ที่วิเคราะห์ออกมา ไม่สามารถบอกถึงใครรักใครมากกว่ากัน

การวิเคราะห์ความเป็นคู่สมพงศ์

ในโปแกรมจะวิเคราะห์อย่างคร่าวๆ 15 หลักใหญ่ โดยพิจารณาดาวทุกดวง เว้น เนปจูน พลูโต แบคคัส ของดวงทั้ง 2 คน เช่น ดาวเจ้าเรือนที่เป็นมงคลของดวงชะตาดวงแรก ไม่ไปตกในเรือนทุสถานในในดวงชะตาของอีกคน, พิจารณาความสัมพันธ์คู่ธาตุ คู่ศัตรู เช่น ดาวตนุเศษของทั้ง 2 เป็นคู่มิตร หรือ คู่ศัตรู, ...

อ่านต่อ →
0

โชคลาภและเคราะห์ภัย

Posted by:

โชคลาภและเคราะห์ภัย

หลักพยากรณ์ในโปรแกรมพลโชติฯ ในส่วนของเมนู “โชคลาภและเคราะห์ภัย” ที่พยากรณ์2 อ้างอิงมาจากตำรา อ.สิงห์โต สุริยาอารักษ์

เดิมทีในโปรแกรมพลโชติรุ่น A9 จะนำออกไปเนื่องจากสถิติความแม่นยำนั้นยังไม่เป็นประทับใจนัก แต่ยังคงไว้อยู่เนื่องจากผู้ใช้โปรแกรมฯ ยังปรารถนาจะใช้อยู่

เวลาใช้งานส่วนนี้ก็แนะนำให้ดูคำพยากรณ์ในส่วนอื่นประกอบด้วย เช่น วิกฤติและโอกาส, คำถามเฉพาะด้านเรื่องจะมีโชคลาภไหม หรือ จะมีเคราะห์ภัยไหม (ในส่วนของพยากรณ์2)

 

 

อ่านต่อ →
0

การวิเคราะห์วิกฤติและโอกาส (พยากรณ์)

Posted by:

วิกฤติและโอกาสในดวงชะตา

วิกฤติคือช่วงที่ดวงตก ส่วนโอกาสคือช่วงที่ดวงขึ้น

หลักการพิจารณา

จะใช้หลักเหมือนการวิเคราะห์ระดับวาสนา แต่ใช้ดาวจรเป็นตัววิเคราะห์ เช่น ดาวเจ้าเรือนมงคลในพื้นชะตาจรไปสถิตเรือนทุสถานย่อมส่งผลเสียต่อดวงชะตา ในจุดนี้จึงเพิ่มค่าในส่วนที่เป็นวิกฤติ

โดยคำนวณให้เพิ่มวิกฤติเมื่อจรมาเป็นโทษต่อลัคนา และ คำนวณเพิ่มโอกาสเมื่อดาวจรโคจรมาให้คุณต่อลัคนา  การวิเคราะห์ให้โทษหรือให้คุณต่อลัคนาก็จะใช้หลักโหราศาสตร์เข้ามาช่วย โดยค่าระดับที่จะเพิ่มวิกฤติ/โอกาสนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับชนิดของความสัมพันธ์ เช่น ดาวเจ้าเรือนตนุในดวงพื้นชะตาสถิตในเรือนอริจะเพิ่มค่าวิกฤติค่อนข้างมาก และจะวิเคราะห์ให้ครบทุกดวงตามหลักโหราศาสตร์ จะได้ค่าวิกฤติทั้งหมด ในช่วงวัน/เวลาที่ดาวจร

ระดับวาสนาในพื้นชะตาจะถูกนำมาพิจารณาเป็นฐานด้วยเสมอ ซึ่งจะสังเกตุเห็นว่า ผู้ที่มีระดับวาสนาพื้นชะตาสูงเมื่อดาวโคจรที่เสีย แต่ดวงก็มักไม่ตกไปเท่าไหร่

ตัวอย่างที่วิเคราะห์เป็นวิกฤติ 

ดาวเจ้าเรือนอริจรมากุมลัคน์,ดาวตนุลัคน์จรไปสถิตเรือนอริ, ดาวบาปเคราะห์จรทับลัคนา เป็นต้น และแต่ละตัวอย่างที่กล่าว ต่างก็ให้ค่าวิกฤติไม่เท่ากัน

 

ตัวอย่างที่วิเคราะห์เป็นโอกาส

ดาวเจ้าเรือนตนุสถิตเรือนศุภะ , ดาวพฤหัสจรทับลัคนา  ,ดาวเจ้าเรือนมงคลจรมาสถิตที่เรือนตนุ เป็นต้น และแต่ละตัวอย่างที่กล่าว ต่างก็ให้ค่าโอกาสไม่เท่ากัน

 

หลักโหราศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ในโปรแกรมค่อนข้างมากและซับซ้อน เช่น ดาวพฤหัสฯจรมาทับลัคนา  ในโปรแกรมจะวิเคราะห์ทั้งในฐานะที่เป็นดาวศุภเคราัะห์ และในฐานะที่เป็นเจ้าเรือนใดๆ ดังนั้น  จึงได้ค่าที่เป็นได้ทั้งโอกาสและวิกฤติในความสัมพันธ์กับดาวชุดเดียวกัน

 

ลัคนาที่ใช้ในการพิจารณาจะเป็นลัคนาเดิมในพื้นชะตา ส่วนลัคนาจรในรูปแบบต่างๆ เช่น ลัคน์จรแบบอายุ , ชันษาจร หรือ กาลจักร์ ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณา

 

* หมายเหตุ  ช่วงที่เรียกว่าวิกฤติ ไม่สามารถเฉพาะเจาะจงได้ว่าเป็นเรื่องใด แต่ให้ทำความเข้าใจว่า เป็นช่วงเวลาที่ไม่สู้ดีนัก เช่น การลงทุนทำอะไรในช่วงนี้อาจล้มเหลว  , การเกิดอุบัติเหตุ , มีเรื่องทุกข์ทรมารจิตใจหรือร่างกาย , ความเจ็บป่วย , การสูญเสียสิ่ง/คนอันเป็นที่รัก , ความไม่สมหวัง เป็นต้น  และเช่นเดียวกันกีบช่วงที่เรียกว่าโอกาส ก็ไม่สามารถชี้เฉพาะจงได้ว่าเป็นเรื่องดีอะไร

อ่านต่อ →
0
Page 2 of 4 1234