การส่งข้อมูลจากโปรแกรมพลโชติรุ่น A ไปยังพลโชติรุ่น B , C , D , E สามารถทำได้ใน โปรแกรมพลโชติ A9.8 เป็นต้นไป (แนะนำให้ใช้รุ่นล่าสุด ทั้งส่วนของ B C D E และ A)

วิธีการดังนี้

step 1 (ขั้นตอนปกติ)
1. เปิดโปรแกรมพลโชติรุ่น A10.8
2. ที่แถบ “เครื่องมือ” เลือก “ฐานข้อมูลพลโชติB” แล้วกดปุ่ม “เข้าใช้เครื่องมือนี้”
3. กดปุ่ม “สร้างไฟล์ข้อมูล”

h04
4. เลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการ Save ข้อมูล เช่น file1
5. เปิดไฟล์ที่ Save ไว้ (file1.txt) โดยการดับเบิ้ลคลิ้กที่ไฟล์ โปรแกรม NotePad จะแสดงข้อมูลออกมา

 

step 2 (ขั้นตอนพิเศษที่เพิ่มเข้ามา)
1. Download ไฟล์ NotePad++ แล้ว Setup โปรแกรมลงเครื่อง (เป็นคนละตัวกับ NotePad ที่มีอยู่ในเครื่อง)   Download โปรแกรม NotePad++ ได้ที่นี่
2. เปิดโปรแกรม NotePad++  ที่ติดตั้งเมื่อสักครู่นี้
3. ที่ เมนู Encoding ของโปรแกรม NotePad++ เลือก “Encoding in UTF-8 With out BOM”

h1
4. กลับไปที่ file1.txt (ไฟล์ที่ Save ไว้ใน Step1)

  •  เลือกเมนู Edit -> Select All (เลือกทั้งหมด)
  •  เลือกเมนู Edit -> Copy (คัดลอก)

5. กลับมาที่โปรแกรม NotePad++

  • เลือกเมนู  Edit -> Paste (วาง) แล้ว  Save ไฟล์ เลือกชื่อตามต้องการเช่น file2

ha1

 

ha2

 

step 3 (ขั้นตอนปกติ)
1. ส่ง file2 ที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 (วิธีการส่งไฟล์จากคอมฯ เข้ามือถือ แล้วแต่จะสะดวก เช่นใช้สาย USB)
2. เปิดโปรแกรมพลโชติรุ่นB หรือ C D ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ในอุปกรณ์ที่ติดตั้งโปรแกรม ไปที่เมนู “สำรองข้อมูล”
3. เลือกไฟล์ file2 ที่ได้ Upload ขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์
4. เลือก กดปุ่มนำเข้า โดยเลือกว่าต้องการทับข้อมูลเดิมหรือต่อท้ายของเดิมที่มีอยู่ในรุ่นB

(ข้อมูลมีมาก อาจใช้เวลานานในการนำเข้า โปรดรอจนกว่าจะเสร็จ)

มีปัญหาการนำข้อมูลเข้า โทรสอบถามรับการช่วยเหลือ ในวันเวลาทำการปกติ