โปรแกรมพลโชติ บน Windows7 และ Vistar

เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมพลโชติรุ่น A เสร็จแล้ว ให้ทำขั้นตอนดังต่อไปนี้

หากไม่ทำตามขั้นตอนด้านล่างโปรแกรมจะถูกปิดโดยระบบจะแจ้งว่า “พลโชติ has stop working”

 

1. เลือกไฟล์ palachote.exe ที่ตำแหน่งที่ติดตั้งไฟล์ เช่น  C:\Program Files\palachoteA\ หรือ C:\Program Files (86)\palachoteA\

2. จากนั้น click เม้าส์ขวาเลือก Properties จะปรากฎหน้าต่างเขึ้นมา ให้เลือกแถบ Compatibility ตามภาพ (เครื่องแต่ละเครื่องภาพอาจต่างกัน)  คลิ้กเลือก Run this program in compatibiliy mode for  ให้เป็น  windows XP  Service pack  2 หรือ 3 ก็ได้ แล้วแต่เครื่องที่แสดงรายการออกมา

3. จากนั้นกดปุ่ม Apply  กด OK ปิดไป แล้วเปิดโปรแกรมพลโชติใช้งานตามปกติ

set_commpatibility