การตั้งค่าในรูปแบบ อ.พลูหลวง

Posted by:

ในโหราศาสตร์ระบบของ อ. พลูหลวง จะใช้ ดาวแบคคัสร่วมด้วย ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าโดยใช้ Profile ที่เตรียมไว้ให้

โปรแกรมพลโชติสามารถตั้งค่าแบบ อ.พลูหลวง ได้ดังนี้

1. เข้าเมนูตั้งค่าโปรแกรม -> เลือก Option “กำหนดค่าเอง”

2. เลือก “ตำแหน่งมาตรฐาน”

3. เลือก นำเข้า Profile

4. ให้เลือกไฟล์ “ตำแหน่งดาวแบบอาจารย์_xxx.txt”  ซึ่งอยู่ในตำแหน่ง โฟล์เดอร์ Profile
(แบบอาจารย์พลูหลวง_89_เมถุน.txt) คือ กำหนด ดาวราหูและเกตุเป็นเกษตรราศีเมถุน)
(แบบอาจารย์พลูหลวง_8บ_พษก.txt) คือ กำหนด ดาวราหูและแบคคัสเป็นเกษตรราศีพฤษ)

5. เมื่อเสร็จขึ้นตอนที่ 4 แล้ว ให้เลือก “ขั้นสูง” -> “มาตรฐานดาว”

6.  ให้แก้ไขตามด้านล่างนี้

คลิ้กเครื่องหมายถูกตรง เลือกเปิดใช้งาน (สำคัญ)
ช่องเกษตรให้ใส่ค่า   (9,8)
ช่องประให้ใส่ค่า (9,8)

….

หมายเหตุ หากกำหนด แบคคัสเป็นเกษตรราศีพฤษ ให้ใส่ (13,8) แทน คือกำหนดให้ดาว 13 หรือแบคคัสมีตำแหน่งเกษตรที่เดียวกันกับราหู (13 แทนดาวแบคคัส,12 แทนพลูโต และ 11 แทนเนปจูน) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.palachote.com/info/help/

7. ปิดหน้าต่างการตั้งค่าโปรแกรม เป็นอันสิ้นสุดสุดการตั้งค่าในรูปแบบ อ.พลูหลวง

8. ตำแหน่งดาวเนปจูน พลูโต และแบคคัส ผู้ใช้บางท่านอาจใช้ตำแหน่งแบบสากลตัดอายศนางค์ลาหิริ หรือใช้ปฎิทินดาวแบบ อ.เทพฯ ไปเลย แต่หากประสงค์จะใช้แบบ อ.พลูหลวงดั้งเดิม ซึ่งมีการปรับตำแหน่งดาวทั้ง 3 ต่างไปจาก ปฎิทินดาวแบบ อ.เทพฯ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้แบบดั้งเดิมได้ โดยไปที่ ตั้งค่าโปรแกรม -> ขั้นสูง เมนูด้านซ้ายมือให้เลือก “อื่นๆ” ให้เลือก “ปรับสูตรเนปจูน/พลูโต/แบคคัส” ตำแหน่งดาวทั้ง 3 ก็จะตรงตามแบบ อ.พลูหลวง

 

0
  Related Posts
  • No related posts found.