การวิเคราะห์วิกฤติและโอกาส (พยากรณ์)

Posted by:

วิกฤติและโอกาสในดวงชะตา

วิกฤติคือช่วงที่ดวงตก ส่วนโอกาสคือช่วงที่ดวงขึ้น

หลักการพิจารณา

จะใช้หลักเหมือนการวิเคราะห์ระดับวาสนา แต่ใช้ดาวจรเป็นตัววิเคราะห์ เช่น ดาวเจ้าเรือนมงคลในพื้นชะตาจรไปสถิตเรือนทุสถานย่อมส่งผลเสียต่อดวงชะตา ในจุดนี้จึงเพิ่มค่าในส่วนที่เป็นวิกฤติ

โดยคำนวณให้เพิ่มวิกฤติเมื่อจรมาเป็นโทษต่อลัคนา และ คำนวณเพิ่มโอกาสเมื่อดาวจรโคจรมาให้คุณต่อลัคนา  การวิเคราะห์ให้โทษหรือให้คุณต่อลัคนาก็จะใช้หลักโหราศาสตร์เข้ามาช่วย โดยค่าระดับที่จะเพิ่มวิกฤติ/โอกาสนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับชนิดของความสัมพันธ์ เช่น ดาวเจ้าเรือนตนุในดวงพื้นชะตาสถิตในเรือนอริจะเพิ่มค่าวิกฤติค่อนข้างมาก และจะวิเคราะห์ให้ครบทุกดวงตามหลักโหราศาสตร์ จะได้ค่าวิกฤติทั้งหมด ในช่วงวัน/เวลาที่ดาวจร

ระดับวาสนาในพื้นชะตาจะถูกนำมาพิจารณาเป็นฐานด้วยเสมอ ซึ่งจะสังเกตุเห็นว่า ผู้ที่มีระดับวาสนาพื้นชะตาสูงเมื่อดาวโคจรที่เสีย แต่ดวงก็มักไม่ตกไปเท่าไหร่

ตัวอย่างที่วิเคราะห์เป็นวิกฤติ 

ดาวเจ้าเรือนอริจรมากุมลัคน์,ดาวตนุลัคน์จรไปสถิตเรือนอริ, ดาวบาปเคราะห์จรทับลัคนา เป็นต้น และแต่ละตัวอย่างที่กล่าว ต่างก็ให้ค่าวิกฤติไม่เท่ากัน

 

ตัวอย่างที่วิเคราะห์เป็นโอกาส

ดาวเจ้าเรือนตนุสถิตเรือนศุภะ , ดาวพฤหัสจรทับลัคนา  ,ดาวเจ้าเรือนมงคลจรมาสถิตที่เรือนตนุ เป็นต้น และแต่ละตัวอย่างที่กล่าว ต่างก็ให้ค่าโอกาสไม่เท่ากัน

 

หลักโหราศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ในโปรแกรมค่อนข้างมากและซับซ้อน เช่น ดาวพฤหัสฯจรมาทับลัคนา  ในโปรแกรมจะวิเคราะห์ทั้งในฐานะที่เป็นดาวศุภเคราัะห์ และในฐานะที่เป็นเจ้าเรือนใดๆ ดังนั้น  จึงได้ค่าที่เป็นได้ทั้งโอกาสและวิกฤติในความสัมพันธ์กับดาวชุดเดียวกัน

 

ลัคนาที่ใช้ในการพิจารณาจะเป็นลัคนาเดิมในพื้นชะตา ส่วนลัคนาจรในรูปแบบต่างๆ เช่น ลัคน์จรแบบอายุ , ชันษาจร หรือ กาลจักร์ ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณา

 

* หมายเหตุ  ช่วงที่เรียกว่าวิกฤติ ไม่สามารถเฉพาะเจาะจงได้ว่าเป็นเรื่องใด แต่ให้ทำความเข้าใจว่า เป็นช่วงเวลาที่ไม่สู้ดีนัก เช่น การลงทุนทำอะไรในช่วงนี้อาจล้มเหลว  , การเกิดอุบัติเหตุ , มีเรื่องทุกข์ทรมารจิตใจหรือร่างกาย , ความเจ็บป่วย , การสูญเสียสิ่ง/คนอันเป็นที่รัก , ความไม่สมหวัง เป็นต้น  และเช่นเดียวกันกีบช่วงที่เรียกว่าโอกาส ก็ไม่สามารถชี้เฉพาะจงได้ว่าเป็นเรื่องดีอะไร

0
  Related Posts
  • No related posts found.