ประเมินการให้คุณและโทษของดาว

Posted by:

การพิจารณาดาวว่าให้คุณหรือให้โทษในตัวโปรแกรม

พิจารณาดาวบาปเคราะห์จะเน้นการให้โทษมากกว่าคุณ (ได้แก่ ดาว 0 1 3 7)

ดาวศุภเคราะห์จะเน้นในเรื่องการให้คุณ (ได้แก่ดาว 2 4 5 6)

ดาว ราหูและเกตุ จะให้คุณหรือโทษไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สถิต

 

ดาวเจ้าเรือนทุสถาน จะให้โทษ (ได้แก่เจ้าเรือนเรือน อริ มรณะ วินาส) โดยเจ้าเรือนอริให้โทษมากกว่าเจ้าเรือนมรณะ เจ้าเรือนมรณะให้โทษมากกว่าวินาส

ดาวเจ้าเรือนมงคล จะให้คุณ (ไ้ด้แก่เรือน 1 2 3 4 5 7 9 10 11 )

 

ดาวพักร์ บางตำรา กำหนดให้เพิ่มโทษ*

* ในโปรแกรมพลโชติ สามารถเลือกใช้ Option นี้ หรือไม่ใช้ก็ได้ (กำหนดดาวพักร์ให้เพิ่มโทษ หรือ ไม่เพิ่ม)

ดาวตรียางค์ลูกพิษ (ในโปรแกรมพลโชติให้ความสำคัญน้อยกว่านวางลูกพิษในการให้โทษ)

ดาววรโคตม จะให้คุณ

ในระบบทักษาไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาประกอบในการให้คุณหรือให้โทษในส่วนของจักราศีแบบสมผุส เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าเ็ป็นศาสตร์เดียวกัน เป็นเพียงแต่การนำระบบทักษา และ จักรราศี มาร่วมในการพยากรณ์เท่านั้น (ใช้ 2 ศาสตร์มาพยากรณ์ร่วมกัน)

 

การให้คุณและโทษยังต้องพิจารณา่ว่า คุณภาพดาวดวงนั้นมีคุณภาพมากน้อยอย่างไร เช่น ดาวให้คุณมาก แต่ปรากฎว่า เป็นดาวดับ หรือ มีคุณภาพดาวต่ำๆ  คุณที่ได้จากดาวก็ย่อมไม่ปรากฎ หรือ ปรากฎอย่างเบาบาง

 

 

 

0
  Related Posts
  • No related posts found.