ปฎิทินดาว

Posted by:

ปฎิทินดาวหรือไดอะรี่โหร ในโปรแกรมพลโชติฯ ในส่วนปฎิทินดาวแบบไทย ใช้สูตรตาม คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยฉบับมาตรฐานสมบูรณ์ของหลวงวิศาลดรุณกร (อั้น สาริกบุตร)   การเขียนโปรแกรมคำนวณนั้น ไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือแปลงวิธีการใดๆ มีเฉพาะ บวก ลบ คูณ หาร ทำไปแบบตรงๆ ตามคัมภีร์

ส่วนดาว เนปจูน พลูโต 2 ดาวนี้ ใช้ปฎิทินดาวทีใช้ในแบบสากล ตัดอายนางศ์ลาหิริ

 

0
  Related Posts
  • No related posts found.