จักรทีปนี

Posted by:

คำทำนายในส่วนของ จักรทีปนี ในโปรแกรมพลโชติใช้ ดาว 1 ถึงดาว 8 เท่านั้น แม้มีตำราในเรื่องจักรทีปนีกล่าวถึง ดาว 9 ดาว 0  และรวมไปถึงเนปจูน พลูโต แต่ ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะนำมาพัฒนาได้ เนื่องจากมีแนวโน้มว่าเป็นตำราที่แต่งขึ้นมาใหม่ การสังเกตการบันทึกยังไม่เพียงพอที่จะทำสถิติการพยากรณ์ได้

โอกาสที่เกิดเหตุการณ์ตามหลักจักรทีปนี  ในโปรแกรมพลโชติพิจารณาคุณภาพดาวที่อยู่ในพื้นชะตา  หากคุณภาพดาวในพื้นชะตามีน้อย ครั้นที่ดาวจรมากระทบดาวดวงนั้น โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นย่อมมีน้อยด้วย

ตัวอย่างคำพยากรณ์ในโปรแกรมพลโชติ

พฤหัส จรมาส่งอิทธิพลถึง ลัคนา (ดาวเล็ง)
ช่วงเวลา ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 13 พ.ค. 2555
คำพยากรณ์ ลำบากเสียก่อนถึงจะประสบความสำเร็จ (ถ้าดาวพฤหัสในพื้นชะตาให้โทษมาก จะผิดคำผู้ใหญ่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ) (ถ้าดาวพฤหัสในพื้นชะตาให้คุณมาก ก็มักจะเกิดเรื่องดีงาม)
โอกาสและผลที่จะเกิดประมาณ 59.00% (ค่อนข้างปานกลาง)
ดาวจรมาคุ้มโทษ : ไม่มี

 

 

0
  Related Posts
  • No related posts found.