คู่สมพงศ์

Posted by:

คู่สมพงศ์

เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตา2ดวง เมื่ออยู่ร่วมกันจะเอื้ออำนวนสนับสนุนซึ่งกันและกันมากน้อยเพียงใด หากระดับความเป็นคู่สมพงศ์มีค่ามาก หมายถึง ดวงชะตาทั้ง 2 เอื้ออำนวยกันและกัน

ผู้ที่แต่งงานกันไม่จำเป็นต้องมีระดับความเป็นคู่สมพงศ์สูง และผู้ที่มีระดับคู่สมพงศ์สูงก็ไม่ใช่ว่าจะต้องแต่งงาน (การพิจารณาเรื่องคู่ครองที่แต่งงานกันพิจารณาภพปัตนิ)  ชีวิตคู่ครองมักจะสอดคล้องกับระดับคู่สมพงศ์ คู่แต่งงานคู่ใดมีระดับคู่สมพงศ์ที่สูง มักจะอยู่ด้วยกันดี

การวิเคราะห์คู่สมพงษ์ของดวงชะตา หากป้อนข้อมูลวันกำเนิดสลับกัน (เป็นคู่เดิม แต่สลับเอาวันกำเนิดของคนรักตั้งแทน แล้วป้อนวันกำเนิดของเราในส่วนของวันกำเนิดคนรัก) มีโอกาสที่จะให้ค่าสมพงษ์ไม่เท่ากันได้เสมอ เช่น

ดวง 1 เทียบกับ ดวง 2  ค่าคู่สมพงษ์ได้ 1.5 นั่นคือ ดวงคนที่ 2 มีลักษณะดวงที่สอดคล้องกับดวงที่ 1 ที่ระดับ 1.5,  และเมื่อสลับกัน โดยใช้ดวง 2 เทียบ กับดวง 1 ได้ค่าคู่สมพงษ์ 4.5  นั่นคือ ดวงคนที่ 1 สอบคล้องกับดวงที่ 2 ที่ระดับ 4.5  เมื่อทั้งคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ดวงที่ 1 จะได้ประโยชน์จากการมีชีวิตคู่มากกว่า ดวงที่ 2 ซึ่งดวงที่ 2 อาจจะอยู่อย่างไม่มีความสุข คือ โดนเบียนจากดวงที่ 1

ค่าคู่สมพงษ์ที่วิเคราะห์ออกมา ไม่สามารถบอกถึงใครรักใครมากกว่ากัน

การวิเคราะห์ความเป็นคู่สมพงศ์

ในโปแกรมจะวิเคราะห์อย่างคร่าวๆ 15 หลักใหญ่ โดยพิจารณาดาวทุกดวง เว้น เนปจูน พลูโต แบคคัส ของดวงทั้ง 2 คน เช่น ดาวเจ้าเรือนที่เป็นมงคลของดวงชะตาดวงแรก ไม่ไปตกในเรือนทุสถานในในดวงชะตาของอีกคน, พิจารณาความสัมพันธ์คู่ธาตุ คู่ศัตรู เช่น ดาวตนุเศษของทั้ง 2 เป็นคู่มิตร หรือ คู่ศัตรู, ดาวเด่นในดวงชะตาไม่ไปสถิตจุดอับหรือหรือเรือนเสียของดวงชะตาอีกคนเป็นต้น , เจ้าเรือนลัคนาของแต่ละคนไปสถิตในเรืองมงคลของกันและกัน เป็นต้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมหลักโดยคร่าวๆ ที่ใช้พิจารณาคู่สมพงศ์

1. ตนุเศษไม่ตกในเรือนทุสถานกันและกัน
2. ตนุเศษไม่เป็นคู่ศัตรู
3. ตนุเศษไม่เป็นเจ้าเรือนอริกันและกัน
4. ดาวที่มีอิทธิพลเด่นในดวงชะตาของแต่ละคนไม่เป็นเจ้าเรือนอริและไม่ตกในเรือนที่เสียของอีกฝ่าย
5. เมื่อสลับลัคนากัน คือ เอาลัคนาฝ่าย1 ไปอยู่ในพื้นดวงฝ่าย2แล้วปรากฎว่าดาวต่างๆในพื้นดวงฝ่าย2 เอื้ออำนวยให้ลัคนาฝ่าย1 ได้เป็นอย่างดี

การพิจารณาจะพิจารณาทั้ง 2 ดวง โดยต้องผ่านเกณฑ์ทั้งคู่ถึงจะวิเคราะห์ให้ผ่านได้ ในโปรแกรมใช้หลัก 15 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

*หมายเหตุ   ในส่วนนี้สามารถใช้พิจารณาถึงความเป็นมิตรระหว่างคน 2 คนได้ ว่าเกื้อกูลกัน ได้มากเพียงใด หรือเป็นไปในทางตรงกันข้าม

0
  Related Posts
  • No related posts found.