เนื่องจากประเทศไทย ได้เปลี่ยนการขึ้น พ.ศ ใหม่จากวันที่ 1 เมษายน มาเป็นวันที่ 1 มกราคมใน ปี 2484 ดังนั้น การใส่ข้อมูลของผู้กำเนิดก่อนวันที่ 1 เมษายน 2483 (เฉพาะเดือน มกราคม ,กุมภาพันธ์ และ เดือน มีนาคม) ต้องตรวจข้างขึ้น/แรมของวันนั้นก่อน หากไม่ตรงกับข้างขึ้น/แรม ให้ปรับปี พ.ศ. เพิ่มไปอีก 1 ปี

สาเหตุที่ต้องตรวจข้างขึ้น/แรม เนื่องจากไม่แน่ใจได้เลยว่าวันกำเนิดที่ได้มานั้นถูกปรับปีมาให้แล้วหรือยัง ต้องอาศัยข้างขึ้น/แรมในการตรวจสอบ  เช่น ผูกดวงชีวประวัติของบุคคลสำคัญในอดีต ซึ่งไม่แน่ใจได้ว่า ปี พ.ศ. กำเนิดนั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นปีตามสากลหรือยัง