การวิเคราะห์ระดับวาสนาในดวงชะตา

Posted by:

การวิเคราะห์ระดับวาสนาในดวงชะตา

ระดับวาสนาในโปรแกรมพลโชติ หมายถึง ดวงดีหรือไม่ดี , ทิศทางของชีวิต ซึ่งค่าระดับวาสนาที่สูง หมายถึงดวงที่ดี มีทิศทางชีวิตที่ดี  ระดับปกติโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 58 คือค่าดวงบุคคลปกติธรรมดา ในโปรแกรมจะแยกเป็น 3 กลุ่ม

 1. ต่ำกว่ามาตราฐาน จะแสดงด้วยอักษรสีแดง หมายถึง วาสนาน้อย
 2. ต่ำแหน่งมาตรฐาน จะแสดงด้วยอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง ดวงปกติธรรมดา
 3. ต่ำแหน่งสูงกว่ามาตรฐาน จะแสดงด้วยอักษรสีเขียว หมายถึง ระดับวาสนาที่ดี มีจุดเด่นที่ดี

วาสนาจะสูงต่อเมื่อ

 • ดาวมีคุณภาพดีส่งอิทธิพลถึงลัคนา (ทั้งดาวบาปเคราะห์หรือศุภเคราะห์ก็ได้)
 • ดาวศุภเคราะห์เป็นดาวชูโรงและมีคุณภาพดี (ดาวชูโรงคือดาวที่ส่งอิทธิพลเด่นในดวงชะตา ดาวชูโรงจะหาได้จาก ดาวกุม ไม่มีดาวกุมให้ใช้ดาวเล็ง/ฉาก … ให้เรียงลำดับไปตามระดับอิทธิพลความสัมพันธ์ของดาว)
 • ดาวไม่ตกอยู่ในเรือนทุสถานโดยเฉพาะอริ ส่วน มรณะและวินาสนั้นจะถูกลดทอนระดับวาสนาเพียงเล็กน้อย ถ้าดาวส่วนใหญ่ตกในเรือนอริหรือมรณะวาสนามักลดทอนไปมาก
 • ดาวในพื้นชะตาส่วนใหญ่มีคุณภาพดีเกินระดับ 58 (แทบจะเป็นดาวทุกดวง)
 • ดาวเจ้าเรือนทุสถานไม่มีความสัมพันธ์กับลัคนา เช่น ดาวเจ้าเรือนอริไม่ได้กุมลัคน์ เป็นต้น
 • ดาวเจ้าเรือนมงคลส่งอิทธิพลถึงลัคนา ถ้ามากดวงก็ยิ่งเสริมดวงชะตา
 • คุณภาพเรือนพันธุ ศุภะ ลาภะ ในโปรแกรมจะให้ความสำคัญต่อระดับวาสนามากกว่าเรือนใดๆ

 

* หมายเหตุ ดวงสูตรสำเร็จต่างๆ เช่น ดวงปทุมเกณฑ์เป็นต้น   จะไม่ถูกนำมาพิจารณาระดับวาสนา แต่ตำแหน่งดังกล่าวจะถูกวิเคราะห์ในเรื่องคุณภาพดาว และความเป็นเจ้าเรือนดี/ร้าย ดังนั้นถึงแม้จะพบว่าเป็นดวงปทุมเกณฑ์ แต่ระดับวาสนาไม่จำเป็นต้องสูงด้วยก็ได้ อีกทั้งโปรแกรมยังใช้ดาวดวงอื่นอีกนอกเหนือตำแหน่งปทุมเกณฑ์มาร่วมวิเคราะห์ด้วย

*ระบบทักษา / ตำแหน่งดาวตรียางค์/นวางค์  ไม่ได้ถูกนำมาใช้คำนวณระดับวาสนา แต่ตรียางค์พิษ นวางค์พิษ ฯ วรโคตม นวางค์ขาด หรือ คาบ 2 ราศี ถูกนำไปพิจารณาในส่วนของการให้คุณและโทษของดาวเท่านั้น

 

 

0
  Related Posts
 • No related posts found.