การพิจารณาดาวดับ

Posted by:

ดาวดับ ในโหราศาสตร์ คือดาวที่ถูกพระอาทิตย์บดบัง หรือ มีองศาใกล้เคียงกัน

ดาวดับพิจารณาได้ใน 2 กรณี

กรณี 1. ดาวที่มีองศาเดียวกันกับดวงอาทิตย์ ไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าดวงอาทิตย์ หรือ หลังพระอาทิตย์ (อ้อมไปข้างหลังดวงอาทิตย์)  จะถูกพิจารณาให้เป็นดาวดับ

กรณี 2. ดาวที่อยู่ด้านหลังพระอาทิตย์เท่านั้น และมีองศาเสมอดวงอาทิตย์ (ดาวอับแสงจากดวงอาทิตย์) ในกรณีดาวพุธ และ ดาวศุกร์นั้น ถึงแม้จะมีองศาเดียวกันกับดวงอาทิตย์หากปรากฎอยู่ในวงในหรืออยู่หน้าดวงอาทิตย์ อยู่กลางระหว่างโลก กับ ดวงอาทิตย์ ก็ยังถือว่ายังมีอิทธิพลต่อโลกอยู่ จึงไม่ถือว่าเป็นดาวดับ

 

ในโปรแกรมพลโชติ มีให้เลือกใช้ได้ทั้ง 2 กรณี โดยปกติกำหนดค่าไว้ที่ กรณี 1. เพื่อนำไปในใช้ในการคำนวนคุณภาพดาว  โดยพิจารณาตั้ง 30 ลิปดาเป็นต้นไป แล้วลดทอนคุณมากขึ้นเรื่อย ๆเมื่อมีองศาและลิปดาเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นตามอัตราส่วน

*หมายเหตุ การตั้งค่าแบบฉบับโปรแกรมพลโชติ จะถูก set เป็นใน กรณีที่ 2

เช่น

ดาวอาทิตย์ ที่  ราศี เมษ 23 องศา 15 ลิปดา

ดาวพฤหัส ที่ ราศี เมษ 23 องศา 0 ลิปดา

ในโปรแกรมจะพิจารณาให้ดาวพฤหัสเป็นดาวดับ และเหลือคุณภาพไม่เกิน 15.00

 

อีก 1 ตัวอย่าง

อาทิตย์ ที่ ราศีเมถุน 15 องศา 13 ลิปดา

ดาว พุธ ที่ ราศี เมถุน 15 องศา 14 ลิปดา  เคลื่อนที่แบบ พักร์ (การเคลื่อนที่แบบพักร์คือตำแหน่งที่ใกล้โลกที่สุด ถ้าเป็นดาวพุธจะได้ว่า อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก

ถ้าเลือกการตั้งค่าแบบ กรณี 1 โปรแกรมจะพิจารณาให้เป็นดาวดับ หากตั้งค่าเป็นกรณีที่ 2 จะไม่พิจารณาให้เป็นดาวดับ

 

 

 

 

 

 

0
  Related Posts
  • No related posts found.