การประเมินคุณภาพเรือน

Posted by:

การประเมินคุณภาพเรือนทั้ง 12 เรือนว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไร ได้ดังต่อไปนี้

1. คุณภาพดาวเจ้าเรือนดี หมายถึง คุณภาพเรือนดีด้วย

2. ดาวเจ้าเรือนไปสถิตในเรือนที่เสีย จะทำให้ เรือนนั้นเสียได้

3. ดาวเจ้าเรือนไปสถิตร่วมกับดาวที่เป็นเจ้าเรือนทุสถาน จะทำให้เรือนนั้นเสีย

4.ดาวเจ้าเรือนทุสถานไปสถิตเรือนใด เรือนนั้นจะเสีย

5. ดาวที่เป็นมงคลไปสถิตเรือนใดจะช่วยให้เรือนนั้นดีขึ้น

6. ดาวบาปเคราะห์/ศุภเคราะห์ถูกนำมาพิจารณาด้วยโดยมีนัยสำคัญอยู่ที่ปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ดาว 7 อยู่ในเรือนปัตนิในดวงชะตาหญิง จะทุกข์ใจในสามี นั่นคือ เรือนปัตนิเสียเืนื่องจากดาว 7 เป็นดาวบาปเคราะห์  (ระดับการลดทอนคุณภาพเรือนของดาวบาปเคราะห์แต่ละดวงต่างกัน)

7. ดาวคู่ศัตร และ คู่มิตร ในเรือนใด เรือนนั้นมีคุณภาพดีขึ้นด้วย หรือ แย่ลงเมื่องเป็นคู่ศัตรู

8. ดาวคู่ธาตุ พิจารณาเช่นเดียวกันกับ ข้อ 7

9. กุม เล็ง ฉากโยก ตรีโกณ ถูกนำมาพิจารณาคุณภาพเรือน โดยความสัมพันธ์ของดาวด้วย

10. ระบบทักษาไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาคุณภาพเรือน

0
  Related Posts
  • No related posts found.