การนับอายุ

Posted by:

การนับอายุในโปรแกรมจะกำหนดให้ 365.2425 วันเป็น 1 ปี 

แต่ในส่วนชองชันษาจร ปีจร เดือนจร (สาย อ.อรุณ ลำเพ็ญ) ที่แสดงอยู่ในจักร์กำเนิด ใช้แบบวรรษา โดย ทุกระยะ 30 องศาของดวงอาทิตย์ในวันจรเทียบกับองศากำเนิดอาทิตย์เดิม จะนับเป็น 1 เดือน และ ทุก 360 องศานับเป็น 1 ปี

(*ชันษาจรมีเฉพาะในรุ่น A และรุ่น D)

รุ่นโปรแกรมที่ใช้การนับอายุดังกล่าวข้างต้น เริ่มใช้ตั้งแต่

โปรแกรมพลโชติรุ่น A10.7 เป็นต้นไป

โปรแกรมพลโชติรุ่น B2.3 เป็นต้นไป (หรือ ติดตั้ง/Update หลังวันที่ 14 พศจิกายน 2557)

โปรแกรมพลโชติรุ่น C1.2  เป็นต้นไป (หรือ ติดตั้ง/Update หลังวันที่ 14 พศจิกายน 2557)

โปรแกรมพลโชติรุ่น D1.2 เป็นต้นไป (หรือ ติดตั้ง/Update หลังวันที่ 14 พศจิกายน 2557)

 

0
  Related Posts
  • No related posts found.