ดูดวงเบื้องต้น ตอนที่ 2 การพยากรณ์เรือนชะตา


ในจักรราศีประกอบไปด้วย 12 เรือน ซึ่งเริ่มจาก ตนุ กดุมภะ สหัชะ พันธุ ปุตตะ จนถึง วินาศ
โดยตำแหน่ง ตนุ คือเรือนแรก เป็นตำแหน่งที่ลัคนาสถิตอยู่ เช่น ลัคนาสถิตราศีตุลย์ ดังนั้นที่ราศีตุลย์เป็นเรือนตนุ
ส่วนราศีพฤศจิเป็นเรือนกดุมภะ และต่อไปเรื่อยจนครบทั้ง 12 เรือน (สามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก Website หรือตำราอื่นๆ ได้)


ในแต่ละเรือนจะแทนความหมายดังนี้

ตนุ วาสนา ชีวิตความเป็นไป จิตใจ ความรู้สึกนึกคิด
กดุมภะ ทรัพย์สินเงินทอง สภาพคล่องการใช้จ่ายเงินทอง
สหัชชะ เพื่อน มิตรภาพ มนุษย์สัมพันธ์ พี่น้อง การลงทุนร่วมกัน การทำงานเป็นทีม
พันธุ ครอบครัว ญาติ พื้นฐานครอบครัว อสังหาริมทรัพย์
ปุตตะ คนรักใคร่ บุตร สิ่งที่เกิดจากความหลง ความเสน่หา ความรัก ความสนุกสนาน
อริ โรคภัย ความไม่ปลอดภัย อุบัติเหตุ ความเดือดร้อนทางกายหรือทางใจ อุปสรรค ความไม่ราบรื่น ปัญหา
ปัตนิ คู่ครอง หุ้นส่วน คู่คดี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจรวมไปถึงคนในครอบครัวด้วย)
มรณะ ความเสื่อมสลาย ความสูญเสีย การลาจาก การพลัดพราก ความไกลห่าง
ศุภะ ความเจริญ การไปสู่ที่ดีกว่าที่เดิม ความสุข ความอบอุ่น ได้รับความคุ้มครอง ความรุ่งเรือง
กรรมะ การกระทำ หน้าที่ ภารกิจ อาชีพ การศึกษา
ลาภะ ความสำเร็จ ความยินดี ความสมหวัง ความอุดมสมบูรณ์
วินาศ ความปิดบัง ซ่อนเร้น สันโดษ โดดเดี่ยว ลำพัง ไกลโพ้น (ดาวที่ตกในเรือนนี้จะพยากรณ์ว่าเสียยังไม่ได้เต็มที่ เช่น กดุมภะอยู่วินาศ อาจมีเงินเก็บจำนวนมาก)


ในการพยากรณ์พื้นชะตาชีวิตนั้น จะพยากรณ์เรื่องใด ให้พิจารณาเรือนที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาคุณภาพของเรือนนั้นๆ ว่ามีคุณภาพดีมากน้อยอย่างไร ตัวเลขคุณภาพเรือนที่ปรากฏในโปรแกรม จะใช้ระดับเดียวกันกับคุณภาพดาวคือที่ระดับ 58 หรือ ขอให้เข้าใจไว้เสมอว่า คุณภาพเรือนหรือคุณภาพดาวในส่วนพื้นชะตาและวันจร ให้ถือระดับดังนี้

ดาวคุณภาพที่ระดับเท่ากับ 58 จัดว่าเป็นปกติทั่วไป ไม่โดดเด่น และไม่ต่ำต้อย
ดาวคุณภาพที่ น้อยกว่า 58 จัดว่าเป็นดาวที่คุณภาพด้อย ด้อยมากหรือน้อยก็ตามตัวเลข
ดาวคุณภาพที่ มากกว่า 58 จัดว่าเป็นดาวที่มีคุณภาพเด่น เด่นมากหรือน้อยก็ตามตัวเลข


ตัวอย่างการพยากรณ์ 2.1

ภาพประกอบดวง
พยากรณ์ในเรื่องการใช้จ่ายเงินทอง รายได้ จะพิจารณาที่เรือนกดุมภะ จากภาพในโปรแกรมด้านบนเราจะเห็นคุณภาพเรือนกดุมภะ (พิจารณาในพื้นชะตา แถบสีน้ำตาล) มีระดับ 92.28 จัดว่าสูงมีคุณภาพดีมาก เราสามารถพยากรณ์เจ้าชะตาคนนี้ได้เลย
ว่ามีการจับจ่ายใช้สอยอย่างคล่องตัว ซึ่งนั่นอาจหมายความว่าเขามีรายได้เยอะ เขามีทรัพย์สินมรดกตกทอดมา หรือเป็นหนี้สิ้นกู้ยืมเขามาใช้สอย หรืออะไรก็ตาม แต่พยากรณ์ไปว่าเจ้าชะตาจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องมือ
เมื่อเห็นคุณภาพเรือนกดุมภะสูงๆ อย่าพยากรณ์ไปว่าเจ้าชะตารวยมีฐานะดี ให้ดูดาวและเรือนอื่นๆประกอบด้วย และในทางกลับกันเมื่อเห็นคุณภาพเรือนกดุมภะต่ำๆ อย่าพยากรณ์ไปว่าเจ้าชะตาฐานะไม่ดีรายได้น้อย ส่วนรายละเอียดเหล่านี้เป็นทักษะความรู้ของนักพยากรณ์ ว่าต้องพิจารณาดาวหรือเรือนใดประกอบกันอีก (เดี๋ยวจะค่อยๆ อธิบายเพิ่มเติมในตอนต่อไป ตอนที่ 2 จะอธิบายการใช้ตัวเลขคุณภาพในการพยากรณ์เรื่องราวต่างใน 12 เรือน)
มาพิจารณาต่อเรื่องการงาน

เรื่องการงานอาชีพ จะพิจารณาในเรือนกรรมะ ดูในภาพเดียวกันด้านบน ที่เรือนกรรมะมีคุณภาพที่ 66.86 จัดว่าสูงพอประมาณ การงานของเจ้าชะตาจะอยู่เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปเล็กน้อย อาจอยู่ตำแหน่งรองหัวหน้า อะไรประมาณนั้น ถ้าอยู่ระดับ 58 ก็ปกติทั่วไป ต่ำกว่า 58 ก็อาจเป็นพวกไม่ค่อยมีงาน ใช้แรงงาน อาชีพไม่มั่นคง เป็นต้น นอกจากนี้ที่เรือนกรรมะยังบ่งบอกระดับถึงความมุ่งมั่นของเจ้าชะตาได้อีก มีมากก็เป็นผู้มีความมุ่งมานะสูง
เรื่องอาชีพ เราอาจพิจารณาดาวอาทิตย์ประกอบด้วยก็ได้ เพื่อให้รู้ระดับอาชีพว่าอยู่หัวแถวหรือปลายแถว ถ้าคุณภาพดาวอาทิตย์สูง ก็อยู่หัวแถวเป็นต้น

มาถึงตอนนี้ ผู้เริ่มต้นศึกษาวิชาโหราศาสตร์อาจเริ่มสงสัยว่าควรจะพิจารณาดาวอะไรบ้างในการพยากรณ์ทำนายออกมาเป็นเรื่องราว ขอบอกก่อนว่าอย่าเพิ่งใส่ใจตอนนี้ ค่อยๆ ศึกษา ไปก่อน เหมือนฝึกเขียน ก่อไก่ ขอไข่ พอชำนาญก็สามารถเขียนเป็นเรื่องราวได้เอง

ตัวอย่างการพยากรณ์ 2.2

มาพิจารณาเจ้าชะตาอีกคน
ภาพประกอบดูดวง
จากภาพด้านบนนี้
คุณภาพเรือนกดุมภะ ที่ระดับ 72.07 พยากรณ์ ใช้จ่ายเงินเอาเรื่องเหมือนกัน
คุณภาพเรือนปุตตะ ที่ระดับ 86.27 พยากรณ์ รักสนุกหาความบันเทิง
คุณภาพเรือนพันธุ ที่ระดับ 47.71 พยากรณ์ ครอบครัวไม่สมบูรณ์ หรือ ความมั่นคงทางครอบครัวไม่ค่อยดี
คุณภาพเรือนกรรมะ ที่ระดับ 46.65 พยากรณ์ อาชีพไม่มั่นคง
หากพิจารณาทั้ง 4 เรือนประกอบกัน เราพยากรณ์เจ้าชะตาไปว่า เป็นคนใช้เงินเก่ง หาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมด หมดไปเพื่อกิเลสตัณหาแท้ๆ (หาความบันเทิงหรือหาความสะดวกสบายให้กับตน) การงานไม่มั่นคง ไม่ขวนขวาย หากดาว 5 สัมพันธ์กับลัคนาเช่นกุม หรือ เล็ง ฉาก แล้วจะทำให้เรื่องเสียๆ เบาเทาและปรับปรุงมาเป็นชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงการผสมเรือนต่างๆ เพื่อพยากรณ์พื้นชีวิตชะตาได้ในส่วนหนึ่ง