ดูดวงเบื้องต้น ตอนที่ 11 ทบทวนการพยากรณ์พื้นชะตา


ตัวอย่าง 11.1

ภาพประกอบดวง


พิจารณาคุณภาพดาว

ดาวอาทิตย์ คุณภาพ 66.45 เป็นผู้รักเกียรติ์ ภาวะผู้นำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ดาวจันทร์ คุณภาพ 64.58 เป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี ใส่ใจผู้อื่น
ดาวอังคาร 81.96 มีความขยัน กล้าหาญดีมาก
ดาวพุธ คุณภาพ 106.56 มีไหวพริบ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมาก ความมีเสน่ห์
ดาวพฤหัส คุณภาพ 56.46 มีความยับยั้งช่างใจที่ดี และมากกว่าปกติเนื่องจาก ดาว 5 กุมลัคนา (จะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสมาก)
ดาวศุกร์ คุณภาพ 22.16 ความเป็นคนโรแมนติกเบาบาง คุณภาพดาวศุกร์ในชะตาชายบ่งบอกถึงความสุขในชีวิตแต่งงาน หรือ ความรัก
ดาวเสาร์ คุณภาพ 66.98 มีความมานะเพียรพยายามดี เป็นคนคิดมากในระดับหนึ่ง

วิเคราะห์รวมโดย
เจ้าชะตาเป็นคนขยันมีความเพียรพยายามที่ดีมาก ใส่ใจผู้อื่น มีความเป็นมิตรและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ประกอบกับการที่มีความคิดเห็นถูกต้องตาทำนองคลองธรรม
ดาวพฤหัสกุมลัคนา ช่วยคุ้มครองเจ้าชะตาให้มีชีวิตที่ดี หากลำบากก็มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ ทำกิจกรรมการงานผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตา ในดวงชะตามีดาวศุกร์ที่เสีย 1 ดวง ความสุขในชีวิตคู่ย่อมมีน้อย มีดาวอาทิตย์คู่ดาว 6 ทิฐิความเป็นเผด็จการในชีวิตจะส่งผลเสีย ดาว 6 คู่ดาว 7 เป็นคู่แห่งความผิดหวังเสียใจ


พิจารณาดาวชูโรง
ดาว 5 เป็นดาวชูโรง ดาว 2 รองลงมา
เจ้าชะตามีความโดดเด่นในลักษณะของดาว 5 และ ดาว 2 ซึ่งเป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ และมีคุณภาพที่ดีทั้ง 2 ดวง ส่งผลให้เจ้าชะตามีความคิดที่ถูกมีความยับยั้งช่างใจ ใส่ใจความรู้สึกคนอื่น เป็นที่รักของผู้อื่น เป็นดวงชะตาที่มีดาวศุภเคราะห์และมีคุณภาพดีหล่อเลี้ยง
ทำให้ชีวิตไม่ลำบาก หากลำบากก็ย่อมได้รับการช่วยให้ผ่านไปได้ด้วยดี


พิจารณาเกณฑ์ดาวอื่นๆ
ดาว 6 ร่วมดาว 7 เป็นคู่แห่งความเสียใจผิดหวัง อยู่ในเรือนวินาส จมอยู่ในความรู้สึกนั้นได้ไม่นานแล้วเข้าสู่สภาวะเดิม
ดาว 1 ร่วมดาว 4 เป็นคู่วิชาการ ดาว 4 มีคุณภาพมาก เป็นผู้มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เป็นมิตรและเข้ากับผู้อื่นง่ายด้วยกิริยาท่าทางเหมาะสม
ดาว 8 อยู่ในเรือนศุภะ ดาวราหูทำให้เจ้าชะตาใฝ่หาความเจริญรุ่งเรือง
ดาว 2 อยู่เรือนปุตตะ ในดวงชะตาชายจะมีเสน่ห์ต่อเด็กๆ และคนรักหรือสตรี หากเป็นหญิงจะมีเสน่ห์มาก
ดาว 3 คู่ดาว 0 ในเรือนกดุมภะ ชีวิตจะพบเจออุบัติเหตุที่รุนแรง หรือ มีการผ่าตัด หรือ ปัญหาการเงิน (3 และ 0 เป็นคู่ผ่าตัด)
ดาว 9 ในเรือนกัมมะ การงานเป็นงานบริการ งานเกี่ยวกับหุ้น งานเดินทางไปมาในที่ไกลๆ (ตามความหมายของดาว 9) ....ฯลฯ
ดาว 0 ในเรือนกดุมภะ หนี้สูญ ปัญหาทางด้านการเงิน โดนโกง เก็บเงินไม่อยู่


พิจารณาคุณภาพเรือน (พิจารณาเฉพาะเรือนมงคล)
เสีย 2 เรือนคือ เรือนพันธุ และลาภะ (พิจารณาจากคุณภาพเรือนในโปรแกรมฯ จะบอกได้ว่าดีหรือไม่ดี แต่ไม่สามารถลงรายละเอียดว่าดีเสียอย่างไร)
การพิจารณาดีเสียอย่างไรให้พิจารณาที่เรือนนั้น ว่า ดาวเจ้าเรือนอะไรไปสถิตที่เรือนที่เสีย และ ดาวเจ้าเรือนที่เสียไปสถิตที่ภพอะไร
ในตัวอย่างจะพบว่า ที่เรือนพันธุ ไม่มีดาวเจ้าเรือนอะไรมาสถิตที่เรือนพันธุ ดาวเจ้าเรือนพันธุไปสถิตภพวินาส (การพลัดจากครอบไปอยู่ที่อื่น ไม่ได้อยู่กับบิดามารดา
ครอบครัวอยู่กันไม่ครบหน้า ฯลฯ...) ดาวเจ้าเรือนพันธุไปอยู่คู่กับ ดาว 1 เจ้าเรือนลาภะ อยู่คู่กับดาว 4 เจ้าเรือนศุภะและวินาส อยู่คู่กับดาว 6 เจ้าเรือนตนุและมรณะ
การมาอยู่ที่เรือนวินาสมีเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง หาความสำเร็จ และเป็นไปด้วยความสมัครใจ (ตนุอยู่วินาส) การจากบ้านมาไกลเพื่อแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จความมั่งมี (ลาภะ)

ที่เรือนลาภะ เจ้าเรือนลาภะสถิตเรือนวินาส อยู่ร่วมกับดาวเจ้าเรือนพันธุ ศุภะ มรณะ ผลแห่งความสำเร็จอาจะเป็นเงินทอง ก็หมดไปคลุกคลีกับเรื่องความสุขในครอบครัว
และหมดไปตามความเหมาะสม (ดาว 5 คุ้มครองอยู่)

พิจารณาเรือนที่ดี ต่อ อีก 7 เรือน
เรือนตนุ ชีวิตความเป็นอยู่ดี ถ้าพิจารณาตั้งแต่ Step 1 จะเห็นชีวิตว่าใฝ่หาความเจริญรุ่งเรือง สร้างความสำเร็จและความสุขในครอบครัว (อาจจะเป็นบิดามารดา หรือภรรยาและบุตรก็ได้)
เรือนกดุมภะ การใช้จ่ายคล่องมือ ระวังหนี้สูญ และภัยทางการเงิน เช่นโจรกรรม การถูกโกง
เรือนสหัชชะ เพื่อนฝูงสังคมดี ดาว 5 เจ้าเรือนสหัชชะสถิตเรือนตนุ เป็นที่รักและได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูง
เรือนปุตตะ ดาว 2 เจ้าเรือนลาภะสถิตเรือนปุตตะ ดาวเจ้าเรือนปุตตะ (ดาว 7) สถิตเรือนวินาส ในเรื่องของความรักความสมหวังและบุตร ถ้ามีก็จะมีมากว่า 1 ถ้าไม่มีก็จะไม่มีเลย ถ้าเป็นความรักจะผ่านมาให้พบอยู่บ่อยๆ
เรือนปัตนิ ถ้ามีคู่ครองแล้วจะอยู่กันนาน ให้ระวังการพลัดพรากจากกันกะทันหัน (ดาว 3 คู่ดาว 0) ดาว 6และดาว 7 คอยเอื้ออำนวยให้สอดคล้องให้เกิดความเสียใจ ผิดหวัง หม่นหมอง อีกนัยความหมายหนึ่ง
คือเรื่องหุ้นส่วนจะเกิดการทุจริต ส่งผลเสียหายให้เจ้าชะตา
เรือนศุภะ ดาวเจ้าเรือนศุภะเข้มแข็งมากตกในเรือนวินาส วินาสในชะตารายนี้ไม่ได้เสียหาย ถึงหากจะเสียหายก็ไม่มาก
เรือนกรรมะ ดาวจันทร์เจ้าเรือนสถิตเรือนปุตตะ เป็นงานบริการที่ให้ความสนุกสนานบันเทิง

สรุปรวม
เป็นดวงชะตาที่อยู่ในระดับดีดวงหนึ่ง ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องของการสร้างครอบครัว การจากไปกะทันหันของคนที่เป็นที่รัก เช่น อุบัติเหตุ (ดาว 67 และ ดาว 30 ในเรือนที่สอดคล้องกัน พันธุ วินาส) หรือ หุ้นส่วนทุจริต
เกิดความเสียหายให้กับเจ้าชะตา ที่กล่าวไว้ว่าเรือนวินาสเจ้าชะตาไม่เสียนั้น ก็ไม่ใช่ดีทั้งหมด เนื่องจากพิจารณาวิเคราะห์ถึงความเจริญรุ่งเรื่องในชีวิตแล้วอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นในส่วนของความรู้สึกในทางด้านจิตใจ ดาวพฤหัสยังคงคุ้มครอง
เจ้าชะตาให้บรรเทาลงไปได้

ตัวอย่าง 11.2

จะใช้ ตัวอย่างเดียวกันกับ 11.1 แต่เปลี่ยนตำแหน่งลัคนา จากลัคนาสถิตราศีตุลย์มาเป็นลัคนาสถิตราศีกันย์แทน

ภาพประกอบดวง

พิจารณาคุณภาพดาว
ตำแหน่งดวงดาวต่างๆ ยังคงมีลักษณะในทิศทางเดียวกัน คุณภาพดาวต่างกันไม่มาก ลักษณะเจ้าชะตาจะคล้ายๆ กัน


พิจารณาดาวชูโรง
ดาวชูโรงจะต่างกันไป ทำให้ 2 ตัวอย่างเริ่มจะแตกต่างกัน ดังนี้

ดาวชูโรงในตัวอย่างที่ 11.2 นี้ คือ ดาว 7 4 6 1
ดาวเหล่านี้จะส่งอิทธิพลอยู่บ่อยๆ ให้กับเจ้าชะตา มีลักษณะเป็นคนช่างคิด อาจจะคิดมากไปเสียด้วย เก็บความรู้สึกได้เก่ง เป็นคนฉลาดมีไหวพริบ พูดจาน่าเชื่อถือ
มีลักษณะผู้นำ
ดาวบาปเคราะห์ 2 ดวง และดาวศุภเคราะห์ 2 ดวง เป็นดาวชูโรง ย่อมให้ผล 2 อารมณ์ คือทั้งดีและเสีย

พิจารณาเกณฑ์ดาวอื่นๆ
ดาว 6 ร่วมดาว 7 เป็นคู่แห่งความเสียใจผิดหวัง อยู่ในเรือนตนุ ชอกช้ำจิตใจไปนาน ดาว 1 ร่วมดาว 4 เป็นคู่วิชาการ ดาว 4 มีคุณภาพมาก เป็นผู้มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เป็นมิตรและเข้ากับผู้อื่นง่ายด้วยกิริยาท่าทางเหมาะสม
ดาว 8 อยู่ในเรือนกัมมะ ดาวราหูทำให้เจ้าชะตาใฝ่ในการทำงาน ดาว 3 เข้มแข็งยิ่งเห็นได้ชัดในความขยันทำงาน
ดาว 2 อยู่เรือนอริ จะไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดในความรู้สึก สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ไม่ค่อยใส่ใจ ดาว 3 คู่ดาว 0 ในเรือนสหัชชะ ให้ระวังอย่างมากในการเดินทาง และดาว 3 ยังเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วย รวมไปถึงอุบัติเหตุหมู่
ดาว 9 ในเรือนลาภะ ความสำเร็จได้มาอย่างคาดไม่ถึง คิดว่าจะไม่ได้กับได้


พิจารณาคุณภาพเรือน (พิจารณาเฉพาะเรือนมงคล)
มีเรือนที่จัดว่าเสีย 1 เรือน คือ ศุภะ
ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนศุภะสถิตในเรือนตนุ เรือนศุภะไม่เสียในฐานะความเจริญรุ่งเรือง (ต้องพิจารณาลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ดาว 3 และ 8 ทำให้เจ้าชะตาขยันขันแข็ง ดาว 5 อยู่กดุมภะ การใช้จ่ายเงินทองไม่มีปัญหา
ดาวพุธเจ้าเรือนกัมมะ มีคุณภาพสูง อาชีพการงานไม่น่าจะมีปัญหา ดังนั้น การที่เรือนศุภะมีคุณภาพต่ำไม่น่าจะเกิดจากชีวิตไม่เจริญรุ่งเรือง แน่จะเป็นความหมายในเรื่องของความสุขหรือสุขภาพ) พิจารณา ดาว 67 คู่ผิดหวัง
เสียใจ หม่นหมอง น่าจะพอให้คลำทางไปในเรื่องของความสุขทางด้านจิตใจมากว่า เป็นคนอมทุกข์ ซึ่งจะสอดคล้องกับที่เราวิเคราะห์จาก Step 1
และดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนปุตตะและอริ และเป็นดาวชูโรง อาจจะทุกข์ใจเรื่องบุตร เรื่องคนรักคู่ครอง

การวิเคราะห์เรือนอื่นๆ ก็เป็นในแนวทางคล้ายๆ กับ ตัวอย่าง 11.1

สรุปรวม ในตัวอย่าง 11.2

ดวงชะตาเป็นดวงชะตาที่ดีอีกดวงหนึ่ง อาจะมีความทุกข์ครอบงำจิตใจในฐานะดาวบาปเคราะห์ชูโรง แต่ในเรื่องความเป็นไปในชีวิตก็จัดว่าดี จุดที่ควรระวังก็คืออุบัติเหตุการเดินทาง และอีกจุดหนึ่งอาจจะเลี่ยงไม่ได้คือ
ผลของดาวเสาร์ที่เป็นบาปเคราะห์ เป็นเจ้าเรือนอริ ส่งผลในเรื่อง ความสุข บุตร อายุสั้น ระบบประสาท จิตใจ


การอ่านดวงชะตา ก็เหมือนอ่านหนังสือ เมื่อชำนาญแล้ว ก็สามารถอ่านออกมาได้อย่างสบาย บางดวงชะตาอ่านยาก บางดวงชะตาอ่านง่าย
ถ้าเรารู้จักเจ้าชะตามากขึ้นเราจะเข้าใจความหมายของดาวต่างในดวงชะตาได้ชัดเจนและพยากรณ์อนาคตได้แม่นยำ เช่น ดาว 5 อาจหมายถึงสามี แต่บางดวงชะตาสามีอาจใช้ ดาว 1 หรือ ดาว 3 แทน ต้องพิจารณาเป็นรายๆ ว่าเจ้าชะตามีสามีมีลักษณะอย่างไร แล้วจึงจับดาวดวงนั้นมาพิจารณา เรื่องอื่นๆ ก็เข้าหลักทำนองด้วยกัน


ตัวอย่าง 11.3 เมื่อชำนาญแล้วก็จะสามารถพิจารณาวิเคราะห์คำพยากรณ์ออกมาได้อย่างกระชับใจความ
จะใช้ ตัวอย่างเดียวกันกับ 11.1 และ 11.2 แต่เปลี่ยนตำแหน่งลัคนา ให้ลัคนาอยู่ราศีพิจิก

ภาพประกอบดวง


เจ้าชะตาในตัวอย่างที่ 11.3
มีความกล้าหาญขยันขันแข็ง ใจดีมีเมตตา ชีวิตการงานประสบความสำเร็จ มาจากครอบครัวที่ดี ชีวิตเรียบง่าย มีแนวโน้มออกบวชหรือยินดีในความเรียบง่าย/สงบ อาจมีโรคประจำตัว การผ่าตัดในบริเวณส่วนศีรษะมาถึงจุดนี้ ผู้อ่านจะสามารถตรวจสอบลัคนาว่าอยู่ในราศีอะไรได้ โดยการพิจารณาบุคลิกและชีวิตความเป็นไปว่าสอดคล้องกับเจ้าชะตาหรือไม่ การตรวจสอบตำแหน่งลัคนาว่าสถิตราศีใด เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก จะใช้โปรแกรมอะไรคำนวณ คำนวณแบบไหน ก็ต้องทดสอบดวงชะตาเสมอ ถึงแม้จะไม่รู้เวลาเกิด นักโหราศาสตร์ก็สามารถสืบหาตำแหน่งลัคนาให้ได้