ดูดวงเบื้องต้น ตอนที่ 1 รู้จักคุณภาพดาว


1. คุณภาพดาว คุณภาพคน

ดาวแต่ละดวงจะส่งอิทธิพลต่อลักษณะเจ้าชะตาตามความหมายของดาวดวงนั้น ถ้ามีคุณภาพดี ก็จะเป็นจุดเด่นต่อเจ้าชะตา ในทางกลับกัน ถ้าคุณภาพภาพต่ำก็จะเป็นจุดด้อยต่อเจ้าชะตา

2. ระดับคุณภาพดาวมีความหมายอย่างไร

ดาวคุณภาพที่ระดับเท่ากับ 58 จัดว่าเป็นปกติทั่วไป ไม่โดดเด่น และไม่ต่ำต้อย
ดาวคุณภาพที่ น้อยกว่า 58 จัดว่าเป็นดาวที่คุณภาพด้อย ด้อยมากหรือน้อยก็ตามตัวเลข
ดาวคุณภาพที่ มากกว่า 58 จัดว่าเป็นดาวที่มีคุณภาพเด่น เด่นมากหรือน้อยก็ตามตัวเลข


สรุป ค่าตัวเลขคุณภาพดาวยิ่งสูงยิ่งดี และถือที่ระดับ 58 เป็นระดับปกติหรือเป็นดาวไม่เสีย หากต่ำกว่า 58 ให้พยากรณ์ไปในทางเสียตามระดับตัวเลข หากสูงกว่า 58 ให้พยากรณ์ไปทางที่โดดเด่นตามตัวเลขเช่นเดียวกัน


3. ความหมายของดาวแทนลักษณะอะไร

อาทิตย์ ความถือตัว ทะนงเกียรติ เย่อหยิ่ง ความเป็นผู้นำ การวางมาด ความสง่าผ่าเผย
จันทร์ เสน่ห์ กิริยาท่าทาง ความเอาใจใส่ ความละเอียดอ่อนทางด้านจิตใจ
อังคาร ความกล้าหาญ ความขยัน ความโกรธ ความเอาจริงเอาจัง
พุธ ไหวพริบ การเจรจา มนุษยสัมพันธ์ ปัญญา
พฤหัสบดี คุณธรรม ความคิดเห็นตามทำนองคลองธรรม ความยับยั่งช่างใจ
ศุกร์ ความโลภ ความบันเทิง ความสวยงาม ความสนุกสนาน
เสาร์ ความเพียร ความทุกข์โศก ความเป็นคนเอาจริงเอาจัง
ราหู ความมัวเมา
เกตุ เก่าแก่ การไหลเวียนแปรเปลี่ยน
มฤตยู อาเพศ
เนปจูนและพลูโต ไม่มีบันทึก (ในอาจารย์รุ่นเก่าๆ และตำราโบราณ)

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับลักษณะดาวมีมากกว่านี้ สามารถค้นหาเพิ่มจากแหล่งอื่นๆ ได้มากมาย

4. ตัวอย่างการพยากรณ์โดยใช้คุณภาพดาว ตัวอย่างที่ 1

เปิดโปรแกรมพยากรณ์ชะตาชีวิตพลโชติ จากนั้นใส่ วัน เดือน ปี เวลากำเนิด สถานที่กำเนิด ลงในโปรแกรม โปรแกรมจะคำนวนคุณภาพดาวให้อัตโนมัติดังภาพด้านล่าง

ภาพ1

จากตัวอย่างในภาพด้านบน ดาวอาทิตย์มีคุณภาพที่ระดับ 86.39 ให้พยากรณ์ไปเรื่องของดาวอาทิตย์ นั่นคือ “ความถือตัว ทะนงเกียรติ เย่อหยิ่ง ความเป็นผู้นำ การวางมาด ความสง่าผ่าเผย” (จากความหมายดาวในหัวข้อที่ 2) พยากรณ์ไปตามความหมายดาว คือ เจ้าชะตาเป็นคนรักเกียรติ ทระนง มีภาวะความเป็นผู้นำสูง ใครเห็นก็ให้ความยำเกรง (อะไรที่แทนความหมายของดวงอาทิตย์ทายไปในทางที่ดีไว้ก่อน เพราะมีคุณภาพที่ระดับ 86.39 )
มาดูดาวพุธบ้าง ในโปรแกรมฯ ดาวพุธมีคุณภาพที่ระดับ 104.22 (สูงมาก) พยากรณ์ตามหลักเดิม เจ้าชะตามีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ไหวพริบ ปฏิภาณ ไม่เป็นรองใคร และโดดเด่นให้เห็นเป็นบุคลิกภาพที่เด่นชัดได้ของเจ้าชะตา(ดูความหมายดาวพุธในหัวข้อที่ 2)5. ตัวอย่างการพยากรณ์โดยใช้คุณภาพดาว ตัวอย่างที่ 2

ดวงเจ้าชะตากำเนิด แสดงดังภาพด้านล่าง

ภาพ2

ที่ ราศีมกรา ดาวอาทิตย์ คู่ดาวพฤหัสบดี
ในโปรแกรมโปรแกรมพยากรณ์ชะตาชีวิตพลโชติ ได้คุณภาพดาวดังนี้

ดาวอาทิตย์ ระดับคุณภาพที่ 66.91 (สูงพอประมาณ)
ดาวพฤหัสบดี ระดับคุณภาพที่ 10.60 (น้อยมาก)

ดาว 1 และ ดาว 5 คู่กัน ดาวอาทิตย์เป็นบุคลิกภาพความน่าเชื่อถือ ดาวพฤหัสตัวแทนของคุณธรรม ดาวคู่นี้ส่งผลให้เจ้าชะตามีลักษณะภายนอกดูน่าเชื่อถือ แต่คุณธรรมไม่มี บุคคลใดมีลักษณะอย่างนี้จะทำธุรกิจร่วมกันก็ควรพึงระวังไว้ นักพยากรณ์ที่ชำนาญจะเหลือบไปดูคุณภาพดาวดวงอื่นๆ ประกอบด้วย หากเหลือบไปมองดาวพุธ ซึ่งมีคุณภาพเพียง 40.54 (ต่ำกว่า 58 จัดเป็นดาวเสีย เสียมากหรือน้อยก็เป็นไปตามตัวเลข)

หลักโหราศาสตร์จากพลโชติ ข้อที่ 1. ดาว 4 กับดาว 5 หากเสียทั้งคู่ คุณธรรมจะเสีย ให้พึงระวังในการคบหาสมาคม หรือทำธุรกิจร่วมกัน